Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Klimat

Himmelslandskap. Foto: Ann-Katrin Hallin.

Klimatrapportering för uppföljning av internationella mål

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella näringarna. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Program Klimat ska stödja arbete för miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". På kort sikt prioriteras arbete med Sveriges internationella klimatrapportering. I programmet beräknar hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet.

Samarbeta med oss!


Data


Aktuellt

2014-07-08 -  Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt
Tillgången på blåbär ser ut att bli ganska hygglig i år. Men årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på något färre blåbär än normalt i hela landet.
2014-05-23 -  Gränsöverskridande forskarmöte om kvicksilver
Trots ett högt nedfall är koncentrationen av kvicksilver i fisk i Kina generellt låga, förutom i områden med kvicksilvergruvor. Det berättade professor Xinbin Feng vid avsparken för ett femårigt svensk-kinesiskt...
2014-05-14 -  Nystartat svensk-kinesiskt samarbete ska minska risk att kvicksilver hamnar i maten
Ökande utsläpp gör att problemen med giftigt kvicksilver i näringskedjorna växer. Hur kan vi motverka att det kvicksilver som redan kommit in i globala kretslopp hamnar i t.ex. kinesers ris och i svenskars...
Sidan uppdaterad: 2013-09-26. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen