Sveriges lantbruksuniversitet

Organism Biology

Det övergripande målet för forskarskolan Organismbiologi är att erbjuda doktorandkurser med hög kvalite och tillgång till informella och proffesionella nätverk. Forskarskolan bidrar till ett ökat utbyte mellan forskargrupper, institutioner och mellan universitet och samhälle. Läs mer på den engelska sidan!

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: Johanna.Boberg@slu.se