Professorsföreläsningar - direktsändning

Senast ändrad: 16 mars 2017 - slu.se

Här hittar du direktsändningarna av 2017 års installationsföreläsningar torsdagen den 30 mars från klockan 09.00. Klicka på bilden (kommer inom kort) under programmet för att följa direktsändningen. Filmerna kommer också att kunna ses i efterhand.

Professorsföreläsningarna hålls i Uppsala torsdagen den 30 mars 2017 klockan 9-16, Loftets hörsal, Duhrevägen 8, Ultuna, SLU Uppsala.

Program

09.00 Ledtrådar till rätt diagnos. Inger Lilliehök, professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi

09.30 Ruminant medicine in perspective. Jean Francois Valarcher, professor i idisslarmedicin

10.00 Kaffe/te

10.30 Vad blir det för mat och vilka ska äta den? Torbjörn Lundh, professor i husdjurens utfodring och skötsel

11.00 Ett glas mjölk – så enkelt och så komplicerat! Sigrid Agenäs, professor i idisslarnas skötsel

11.30 Allt kiöt är hö! Anders H. Karlsson, professor i köttvetenskap

12.00 Lunchuppehåll

13.30 Why we need a landscape science. Thomas Oles, professor i landskapsarkitektur

14.00 Challenges in fisheries management with focus on Baltic Sea cod. Michele Casini, professor i marin ekologi

14.30 Kaffe/te

15.00 Soil structure – the functional architecture of soil. Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning

15.30 En nål i en höstack – hur modern genetik kan hjälpa oss till bättre grödor. Pär Ingvarsson, professor i växtgenomik och växtförädling

Läs mer om:

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se