Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Senast ändrad: 18 maj 2016 - slu.se

Drottningholm: Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök.

I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt 20 stora tråg. Inomhus finns en lokal med ett stort antal akvarier och tråg, utrymmen för provtagning och 5 stycken termokonstantrum. I denna lokal finns alla möjligheter att manipulera med olika förhållanden som t ex vattentemperatur och belysning.

Dessa resurser kan hyras efter överenskommelse.

Tillgängligt för forskare vid SLU, forskare vid universitet inom och utom Sverige samt externa användare, t.ex. företag.

Sötvattenslaboratoriet

Institutionen för akvatiska resurser

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Kontaktperson

Joep de Leeuw
Tel: 010-478 42 24

Läs mer om:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se