Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning
Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning

Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa

Ett program vid institutionen för skoglig resurshushållning

Heureka-systemet

Programvaror för planering och analys

Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Användningsområden | Användare

Heureka är ett kraftfullt system med flertalet funktioner. Det ställer därmed vissa krav på användaren i fråga om erfarenheter av datorbaserade system och skoglig planering.

Mer information och installationsanvisningar hittar du på Heureka-wikin.

Användningsområden

Skogbruksplanering
Landskapsplanering
Avverkningsberäkningar
Optimering
Utvärdering av olika skötselmetoder och strategier
Regionala konsekvensanalyser
Inventering 

Användare

Baroniet Adelswärd AB
Bergvik Skog AB
Boxholms Skogar AB
Holmen Skog
Häradsmarken AB
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
Institutionen för sydsvensk skogsforskning, SLU
LRF Skogsägarna
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Örebro län
Pöyry Management Consulting
Ricklar Skog AB
SCA
Skogforsk
Skogsstyrelsen
Skogssällskapet
Statens fastighetsverk
Sveaskog
Svenska Skogsägarplaner AB
Västerås Stift
Östanå Gods AB
 

Forskningprojekt där Heureka har använts

ARANGE
Clim-ATIC
Eforwood
Future Forest
INTEGRAL
Northern ToSIA
PLURAL
Smart hänsyn

Samt andra projekt finansierade av

Energimyndighet
Fjärrsyn
Kempestiftelserna
 
Sidan uppdaterad: 2016-02-24. Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen