Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 100 sidor som är taggade med Klimatforskning:
Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

anna_schnurer.jpg

Anna Schnürer, bioenergi

Anna Schnürer är samverkanslektor i bioenergi. Hon är expert inom området biogas med fokus på processbiologi. Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer utveckla framtidens hållbara biodrivmedel. Jag är ...

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. - Institutionen för ekologi utbildar, ...

BT på Instagram

BT på Instagram

Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning Alnarp Kontaktinformation Dela: E-post ...

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Kontakt Fiskforskning Utbildning ...

Klimat

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering. Programkontakter Det här gör vi Nytt & publicerat Kontakta mig gärna! - Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? ...

Miljöanalys och miljöövervakning

Miljöanalys och miljöövervakning

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet, men även av andra naturtyper. Vår styrka är kombi­nationen av forskning och miljöanalys, där miljöövervakningen ...

Miljöanalys på institutionen för ekologi

Miljöanalys på institutionen för ekologi

SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Institutionen för ekologi deltar i övervakning av bland annat granbarkborrar, vilt och landskap. Jordbrukslandskap - Institutionen för ekologi ...

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Läs mer om: Ekologi Klimatforskning Markvetenskap Naturvetenskap Institutionen för skogens ekologi och skötsel S-fakulteten Kontaktinformation Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi Telefon: +46-90-786 ...

renkavle-ograsforskning.jpg

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Renkavle - en art som kan vara ett besvärligt ogräs. Foto: Lars Andersson Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka ...

NJV_skörd_ärt_400_300.jpg

Forskning vid NJV

Den övergripande verksamhetsidén vid NJV är att genomföra forskning för att öka konkurrenskraften hos produktionsystem som baseras på grovfoder och därmed säkra tillgången miljövänligt producerade livsmedel från idisslare. Bra förhållanden ...

Fjallkalender320.jpg

Fjällkalendern igång

Bidra till ökad kunskap om klimatförändringens effekter i den svenska fjällvärlden. Ladda hem och leta upp fenologislingan på berget Nuoljas sluttning och gör dina observationer. Foto: Peter Rosén/Lappland Media Är du i Abisko i sommar? Då ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9