Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 150 sidor som är taggade med Skogshushållning:
Nyheter

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Symposium i Norge - riskvärdering av skadegörare Externwebben Symposiet "Advancing environmental risk assessment by accounting for biodiversity and ecosystem ...

Hymenoscyphus-pseudoalbidus-apothecia.jpg

Publikationer

Här listas publikationer och rapporter från Enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Läs om enhetens verksamhet - Verksamhetsbeskrivningen Rapporter från enheten - Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus Rapid Pest Risk ...

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys ...

Kontakt

Kontakt

490 490 Anna-Lena Axelsson, Projektledare - anna-lena.axelsson@slu.se - 090-786 8591 Anna-Lena är forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning samt koordinator för SLUs miljönalys program Skog. Kontakta Anna-Lena vid övergripande frågor ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald ...

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences Natural resource economics for non-economics - PhD Course, start date: October 2nd ECOS ...

seminar.jpg

ECOS seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite speakers within the field and visit points of interest ...

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

Data from dense laser scanning.png

Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU

Data from dense airborne laser scanning, SLU. Skogsdatalabbet är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken ...

FA-Skogsdatalabbet-RT_online.png

Riksskogstaxeringens online resurser

Riksskogstaxeringens online resurser Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering där provytor inventeras och utgör underlag för skattningar. Riksskogstax­­­­eringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i våra skogar. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10