Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 133 sidor som är taggade med Skogshushållning:
skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Sen anmälan öppen Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande ...

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

anna_erland_på_stubbe_hygge.jpg

Filmer ska få oss att prata om skogens roll

Historikern Anna Sténs och idéhistorikern Erland Mårald (båda Umeå universitet) under en filminspelning. De har tillsammans med ett tvärvetenskapligt team av forskare tagit sig an de stora frågorna om skogen. Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, ...

Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Andra program och större projekt vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Riksskogstaxeringen Nationell inventering av landskapet i Sverige - NILS Skogliga hållbarhetsanalyser ...

exkursion.jpg

30 års kunskap

Det är nu 30 år sedan upptakten till den skogliga verksamheten i Alnarp började. Det firades med en jubileumsexkursion och en skrift som tittar både bakåt och framåt. Jubileumsexkursionen varade i dagarna två och hann med flera viktiga forskningsförsök ...

Prisbelönt film om minskad påverkan av skogsbruket på vatten

Prisbelönt film om minskad påverkan av skogsbruket på vatten

Filmen "Traceless" ("Spårlöst" i den svenska versionen) har vunnit guldmedalj på World Media Festival den 10 maj 2017 i Hamburg och den har även gått till final på Deauville Green Film Festival on Sustainability and Eco-innovations I dag finns ...

Workshop & webbinarium: Nya verktyg och data för naturvärdesinventering i skog

Workshop & webbinarium: Nya verktyg och data för naturvärdesinventering i skog

Med utgångspunkt från det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017 (Projekt Skog) genomför Skogsdatalabbet och Artdatabanken vid SLU en gemensam workshop/webbinarium. Syftet är att belysa hur olika typer av data kan kombineras för att ge ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk Informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i några olika kurser på grundnivå. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs ...

SRH-Björkblad-or-400x400.jpg

Miljöanalys vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Den fortlöpande miljöanalysen ...

"Nytt skogslabb invigs i Umeå" - Externwebben

"Nytt skogslabb invigs i Umeå" - Externwebben

Nytt skogslabb invigs i Umeå" - VK:s Affärslivsmagasin besöker Anna-Lena Axelsson och pratar om skogsdatalabbet. "Labbet beskrivs som en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data och förväntas generera minst två ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10