Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 110 sidor som är taggade med Skogshushållning:
Ny film om att minska skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten

Ny film om att minska skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten

I dag finns kunskap, utrustning och teknik för att skogsbruket ska kunna minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. I filmen Spårlös kan du ta del av goda exempel och lösningar. För att minimera skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten ...

SLU bakom ny skanning av skogar

SLU bakom ny skanning av skogar

Myndigheter, forskning - från bl a SLU - och företag agerar nu tillsammans för en ny satsning på en nationell laserskanning av Sveriges skogar. En investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt. ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

Seminar by Prof Anna Lawrence

Seminar by Prof Anna Lawrence

Title: Adapting through practice: Silviculture, innovation and forest governance for the age of extreme uncertainty Professor Anna Lawrence, University of the Highlands and Islands, Skottland, will give a talk on Adapting through practice: Silviculture, ...

Studenter_JennySG3400x350.jpg

Grundutbildning vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens undervisning samordnas ...

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare. Om oss Organisation Enheten för riskvärdering av nya växtskadegörare - Enheten för riskvärdering av växtskadegörare tar fram underlag ...

Om institutionen

Om institutionen

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika forskning inom våra ämnesområden. Den fortlöpande ...

doktorshatt_lagerkrans_2.png

Forskarutbildning vid SRH

Foto: Julio Gonzalez, SLU. Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive 30 ...

Srh-Björkblad400x400.jpg

Examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom Fjärranalys och GIS, Skoglig ...

Askskottsjukan.jpg

Invasiva arter

Askskottsjukan där asken är infekterad med den invasiva arten Hymenoscyphus pseudoalbidus. Foto: Sören Wulff, SLU. De flesta arter som förflyttas mellan olika platser på jorden med hjälp av transporter, djur eller med luft- och vattenströmmar ...

gunnar-svenson300x300.jpg

Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade vägval

Med nya egenskaper i Krönt vägval blir det betydligt lättare att göra vägval som syftar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser, säger jägmästare Gunnar Svenson som nu disputerar vid SLU. Genom att även ...

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna - Fältpersonal sökes - Vill du vara med du också? Riksskogstaxeringen, Markinventeringen samt NILS söker nu fältpersonal till årets fältsäsong. TaxWebb - Vårt populära interaktiva analysverktyg ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10