Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 119 sidor som är taggade med Skogshushållning:
jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Sen anmälan Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk ...

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta ...

Espmark.jpg

Future Forests stärker kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk

Med två gedigna rapporter stärker Future Forests kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Den ena sammanställer kunskap från Finland och Sverige om de olika hyggesfria skogsbruksmetodernas förutsättningar och effekter. Den är framtagen i samarbete ...

Askskottsjukan.jpg

Invasiva arter

Askskottsjukan där asken är infekterad med den invasiva arten Hymenoscyphus pseudoalbidus. Foto: Sören Wulff, SLU. De flesta arter som förflyttas mellan olika platser på jorden med hjälp av transporter, djur eller med luft- och vattenströmmar ...

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna - 2016 2016 2016 Skogsdata 2016 - Botanisera i den senaste officiella statistiken om de svenska ...

Data from dense laser scanning.png

Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU

Data from dense airborne laser scanning, SLU. Skogsdatalabbet är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken ...

stubbskoerd_persson_et_al_300.jpg

Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om stubbar. Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk ...

Poppel_web.jpg

Öppnar vägen för poppel

Till skillnad från aspen skjuter poppel stubbskott. Om de inte gallras visar försöken att knippet av stammar utvecklas till en eller två fina träd. I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar en forskaren Henrik Böhlenius från Institutionen ...

tallskog.jpg

Lucka i lagen äventyrar svensk tallskog

Kalhygge. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Sverige saknar lagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar på regional eller nationell nivå. Professor Jan Stenlid från institutionen för skoglig ...

skogsmaskin.JPG

Om digitala kartor och heterogena skogar i Fakta Skog

Foto: Lars Drössler Läs om digitala skogskartor, skötsel av heterogena skogar och skogsreservatens struktur. Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har getts ut i februari 2017 och finns nu tillgängliga på webben. Skogliga grunddata ...

Riksskogstaxeringen/Swedish National Forest Inventory. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Det här gör vi inom program Skog

Riksskogstaxeringen inventerar varje år cirka 11 000 provytor för att ge underlag för att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU. Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10