Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 127 sidor som är taggade med Skogshushållning:
Forskningssamarbete för sydsvensk skogsskötsel

Forskningssamarbete för sydsvensk skogsskötsel

I nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige satsar Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk på forskning som ska utveckla skogsskötseln i södra Sverige. Nu börjar rekryteringen av doktorander till sex projekt som ...

20110405_ErikViklund_798_300.jpg

Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

Ett hundraårigt bestånd som får växa i ytterligare 30 år innan det avverkas bidrar under denna tid med livsmiljöer som är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Foto: Erik Viklund, Skogforsk Om delar av den brukade ...

skogsdata2017_framsidan_300.png

Mer träd och mindre markvegetation enligt ny officiell statistik om Sveriges skogar

Sveriges skogar blir allt tätare och virkesrikare, och samtidigt minskar markväxtlighetens utbredning. Det visar 2017 års officiella statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU, som i år även utökats med nya uppgifter om skogsskador, bärproduktion ...

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna - 2017 Skogsdata 2017 - Botanisera i den senaste officiella statistiken om de svenska skogarna TaxWebb - Vårt populära interaktiva analysverktyg Senaste statistiken - Den officiella ...

torrmark_baobab_senegal300.jpg

Jordens torrområden är inte så trädfattiga som vi har trott

Skog med apbrödsträd (baobab) i Senegal, några km utanför Dakar. Copyright: FAO/Faidutti Många av jordens torrmarker finns i fattiga, svårtillgängliga och dåligt karterade områden. När FAO använde Google Earth för att kartlägga trädförekomsten ...

Henrik Persson

Henrik Persson

Researcher with special interest in satellite based radar, SAR, interferometry and polarimetry. Covering also research in radargrammetry, stereogrammetry, very high resolution (VHR), airborne laser scanning (ALS) and similar remote sensing techniques. ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas - Examensarbete Kalendarium 02 juni 2017 Development and evaluation ...

Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Andra program och större projekt vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Riksskogstaxeringen Nationell inventering av landskapet i Sverige - NILS Skogliga hållbarhetsanalyser ...

SEKSKO_Vedpellets2_Gustaf_Egnell_300x300.jpg

EUBCE 2017 - European Biomass Conference & Exhibition 12-15 juni

Wood pellets Välkommen till den 25:e EUBCE konferensen och utställningen i Stockholm den 12-15 juni. Detta är en av de största mötesplatserna för dig med intresse för biomassa och framtidens bioekonomi. Årets upplaga är ett samarrangemang mellan ...

FRAS-gruppen.jpg

Storsatsning på sydsvensk skog.

Från vänster Karin Hjelm, Erica Olofsson och Emma Holmström. Foto:Pär Fornling I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Projektledarna för Fras, Karin Hjelm, Skogforsk, Erika Olofsson, Linnéuniversitetet och Emma Holmström från SLU-Institutionen ...

doktorshatt_lagerkrans_2.png

Forskarutbildning vid SRH

Foto: Julio Gonzalez, SLU. Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshushållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10