Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 179 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:
Nyheter

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Symposium i Norge - riskvärdering av skadegörare Externwebben Symposiet "Advancing environmental risk assessment by accounting for biodiversity and ecosystem ...

Hymenoscyphus-pseudoalbidus-apothecia.jpg

Publikationer

Här listas publikationer och rapporter från Enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Läs om enhetens verksamhet - Verksamhetsbeskrivningen Rapporter från enheten - Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus Rapid Pest Risk ...

lars_edenius.jpg

Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande ...

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. - Institutionen för ekologi utbildar, ...

Nadia Maaroufi

Nadia Maaroufi

För mer information om Nadia, gå till den engelska sidan. Läs mer om: Biologi Botanik Ekologi Markvetenskap Mikrobiologi Geo- och miljövetenskap Naturvetenskap Skogsvetenskap Institutionen för ekologi Institutionen för skogens ekologi och skötsel ...

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet" - Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter. ...

lovtrad-ingress.jpg

Lövträdsodling

Plantering av salixförsök. Foto: Nils-Erik Nordh Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald ...

Seminarium om vad det är som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket

Seminarium om vad det är som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket

Vad är det som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket? Ute i samhället efterfrågas förändringar inom skogsbruket som till exempel ökad naturhänsyn, klimatanpassning, ökad klimatnytta eller att helhetssyn och landskapsperspektiv ska ...

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10