Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi


Det finns 244 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
Snow-leopard-nyhet.jpg

Vägen framåt för att bevara snöleoparden - internationellt samarbete och ny forskning

Foto: Snow Leopard Trust Minisymposium om snöleopardens ekologi och hur internationellt samarbete gynnar bevarandet av detta skygga kattdjur som av lokalbefolkningen ofta benämns som bergens vålnader. Symposiet arrangeras av Centrum för vilt och ...

start-grimso.jpg

Fortsatt satsning på SITES där Grimsö forskningsstation ingår

Provtagning på rådjur. Foto: Jenny Svennås Gillner Vetenskapsrådet fortsätter satsningen på SITES - en infrastruktur för fältforskning där bland annat Grimsö Forskningsstation ingår. - Vi vet ännu inte hur mycket pengar som går till Grimsö ...

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Läs mer om: Ekologi Institutionen för ekologi Kontaktinformation Dela: E-post Facebook LinkedIn Twitter - Läs mer om vårt miljöarbete Kontakter vid institutionen för ekologi - Tillförordnad prefekt Sönke Eggers, 018-672630, 076-8283848 - sonke.eggers@slu.se ...

Jonas Victorsson

Jonas Victorsson

Presentation - Jag är intresserad av samhällsekologi, naturvårdsbiologi och sinnesekologi. Undervisning - Jag undervisar på Vertebratzoologi. 7.5 hp BI1277 Tidigare undervisning: Entomologi och Floristik Writing Scientific Papers 5 HEC. Ekologisk ...

Jonas Victorsson

Jonas Victorsson

Presentation - Jag är intresserad av samhällsekologi, naturvårdsbiologi och sinnesekologi. Undervisning - Jag undervisar på Vertebratzoologi. 7.5 hp BI1277 Tidigare undervisning: Entomologi och Floristik Writing Scientific Papers 5 HEC. Ekologisk ...

kate.jpg

Vem äter vem - och varför?

Välkommen till ett seminarium med Kate Wootton på institutionen för ekologi. Titeln är Who eats whom - and why? The effect of species traits on trophic interactions, population dynamics and network structure. Seminariet är på engelska! Fakta Tid: ...

Internationell trädförädling

Internationell trädförädling

Seminarium med Robert Jetton och Juan José Acosta från North Carolina State University med titeln "International Tree Breeding and Conservation cooperative CAMCORE". Mer information på engelska Fakta Tid: 2017-09-26 10:00 - Ort: Uppsala - Lokal: ...

snowleopard4.jpg

1000 nätter i Tostbergen

Örjan Johansson arbetar med en infångad snöleopard. Tack vare GPS-halsband vet vi mycket mer om snöleopardernas ekologi och beteende än för 10-20 år sedan. Hur är det att forska om snöleoparder i Mongoliet? Läs Örjan Johanssons berättelse ...

mingel.jpg

Biologisk bekämpnings diskuterades på stor konferens på SLU

Diskussionerna var intensiva bland postrarna under kafferasten. Foto: Cajsa Lithell. Nya resultat från forskning kring biologisk bekämpning i olika system diskuterades den 15 september på SLU i Uppsala. Kompetenscentrum för biologisk bekämpning ...

snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

eva_forsgren_SLU_151015_9285_jsg-300.jpg

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling och bihälsa. I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå myndigheter i frågor som rör biodlingen. En ...

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. - Institutionen för ekologi utbildar, ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10