Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 104 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
Are we loosing Australian sequestrate fungal taxa before we can describe them?

Are we loosing Australian sequestrate fungal taxa before we can describe them?

Välkommen till ett seminarium med Dr. Susan Nuske från Centre for Tropical Environmental and Sustainability Science, James Cook University, Cairns, Australia. Fakta Tid: 2017-08-23 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal A281 (Lennart Kennes sal), Biocentrum ...

Mini-symposium: Miljöriskbedömning av växtskadegörare

Mini-symposium: Miljöriskbedömning av växtskadegörare

Vad riskerar vi att förlora och hur kan det värderas? - nya växtskadegörares påverkan på ekosystemtjänster, biodiversitet och sociala värden. Vi välkomnar forskare och andra intressenter till detta mini-symposium för att lyfta fram och diskutera ...

microscope-fungi.jpg

Många vednedbrytande svampar utvecklar mykorrhizaliknande egenskaper

Ett snitt i en granrot som är koloniserad av vedsvampen eldticka. Eldtickan har färgats grön och granroten röd. Foto: Gabriel Smith. Sjutton procent av våra vanligaste vednedbrytande svampar koloniserar på mykorrhizaliknande sätt rötter på ...

tomato-harvest.jpg

Ny film om biologisk bekämpning av korkrot i ekologisk tomatodling

Tomater skördas i ett experiment om biologisk bekämpning av korkrot i ekologisk tomatodling. Foto: Cajsa Lithell. Christoffer Berner och Hanna Friberg berättar om sin forskning kring biologisk bekämpning av korkrot i ekologiska tomatodlingar i en ...

prisutdelning.jpg

SLU-student uppmärksammad vid högtidlig ceremoni i Stockholm

Hernán Dario Capador Barreto mottar priset The Global Swede Award från handelsministern Ann Linde. Foto: Catarina Axelsson/ Swedish Government Offices. Mastersstudenten Hernán Dario Capador Barreto har mottagit The Global Swede Award från handelsministern ...

Gremmeniella.jpg

Även lindriga Gremmeniella-angrepp orsakar minskad tillväxt i många år

Gremmeniella abietina är en svamp som angriper tall och gran i Sverige. Trots att mindre än en femtedel av tallkronan bär infektionssymptom tar det trädet åtskilliga år att återfå normal tillväxthastighet efter ett utbrott av Gremmeniella abietina. ...

Seminarium - Diplodia Pinea: Ett nytt hot mot Scots Pine i Sverige

Seminarium - Diplodia Pinea: Ett nytt hot mot Scots Pine i Sverige

Dr. Jonàs Oliva Palau Institute för Skoglig Mykologi och Växpatologi (SLU) Fakta Tid: 2017-05-31 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Biocentrum Rum A281 - Arrangör: Institute för Skoglig Mykologi och Växpatologi (SLU) - Läs mer om: Institutionen för ...

Seminarium - Utveckling av Clonostachys rosea som svampbiokontrollmedel (BCA) och egenskaper och funktioner som gör den användbar vid kontroll av växtskyddssjukdomar

Seminarium - Utveckling av Clonostachys rosea som svampbiokontrollmedel (BCA) och egenskaper och funktioner som gör den användbar vid kontroll av växtskyddssjukdomar

Professor Dan Funck Jensen Institute för Skoglig Mykologi och Växpatologi (SLU) Fakta Tid: 2017-05-17 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Biocentrum Rum A281 - Arrangör: Institute för Skoglig Mykologi och Växpatologi (SLU) - Läs mer om: Institutionen ...

Seminarium - Dykning i precambriska livet: Metagenomics of contemporary microbialites

Seminarium - Dykning i precambriska livet: Metagenomics of contemporary microbialites

Dr. Aurélien Saghai nstitute för Skoglig Mykologi och Växpatologi (SLU) Fakta Tid: 2017-06-07 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Biocentrum Rum A281 - Arrangör: nstitute för Skoglig Mykologi och Växpatologi (SLU) - Läs mer om: Institutionen för skoglig ...

plant-epidemiology1.jpg

Växtsjukdomars epidemiologi - hur ser framtiden ut?

En konferens för forskare och andra intresserade av växtsjukdomars epidemiologi den 13-14 september 2017 på BioCentrum, SLU i Uppsala. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. Fakta Tid: 2017-09-13 - 2017-09-14 - Ort: Uppsala - Läs mer om: ...

växtskyddsnotis_ida_2017.jpg

Livet på bladytan - de osynliga organismernas roll i växtskyddet

Symptom av svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) på vete. (Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Septoria-tritici.jpg). Mikroorganismer som lever på stråsäd är vanligtvis inte skadliga. Tvärtom finns flera arter som kan ...

Mot en bättre förståelse av resistens mot svampsjukdom på äpple

Mot en bättre förståelse av resistens mot svampsjukdom på äpple

Ett seminarium på engelska med Dr. Larisa Gustavsson från institutionen för växtförädling vid SLU i Alnarp. Fakta Tid: 2017-04-26 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal A281 (Lennart Kennes sal), Biocentrum - Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9