Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 96 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
växtskyddsnotis_ida_2017.jpg

Livet på bladytan - de osynliga organismernas roll i växtskyddet

Symptom av svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) på vete. (Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Septoria-tritici.jpg). Mikroorganismer som lever på stråsäd är vanligtvis inte skadliga. Tvärtom finns flera arter som kan ...

Mot en bättre förståelse av resistens mot svampsjukdom på äpple

Mot en bättre förståelse av resistens mot svampsjukdom på äpple

Ett seminarium på engelska med Dr. Larisa Gustavsson från institutionen för växtförädling vid SLU i Alnarp. Fakta Tid: 2017-04-26 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal A281 (Lennart Kennes sal), Biocentrum - Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi ...

Understanding mycoparasitism in the biocontrol agent Pythium oligandrum: Towards IPM in potato

Understanding mycoparasitism in the biocontrol agent Pythium oligandrum: Towards IPM in potato

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) bjuder in till ett seminarium med Dr Laura Grenville-Briggs Didymus från institutionen för växtskyddsbiologi på SLU i Alnarp. Fakta Tid: 2017-04-20 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal C213, BioCentrums ...

vete.jpg

Konventionell odling minskar mångfalden

I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 % högre än i konventionellt odlade och fungicidbehandlade fält. © Jenny Svennås-Gillner, SLU I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 % högre än ...

Ekotmykorrhizans inverkan på nedbrytningen över biom

Ekotmykorrhizans inverkan på nedbrytningen över biom

Ett seminarium med Professor Björn Lindahl från institutionen för mark och miljö, SLU. Fakta Tid: 2017-04-19 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal A281 (Lennart Kennes sal), Biocentrum - Läs mer om: Institutionen för mark och miljö Institutionen ...

wheat.jpg

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Kan veteblad användas som sporfällor? Det undersöker vi i det här projektet. Foto: Hanna Friberg. Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta ...

askskottsjuka2.jpg

Ny forskning kring askskottsjukans biologi och ekologi

Askar döende i askskottsjukan. Foto: Pia Barklund. Askskottsjukan är en invasiv sjukdom som har resulterat i massdöd av askar i hela Europa. I februari kom en ny bok ut med riktlinjer om hur askskottsjukan ska hanteras. Nu har ett specialnummer av ...

potatisblomma.png

CBC delar ut forskningsstöd till projekt om biologisk bekämpning

I december 2016 utlyste CBC forskningsstöd till projekt inom biologisk bekämpning. Nu har beslut tagits och anslagen går till projekt ledda av SLU-forskarna Adriana Puentes, Åsa Lankinen och Dan Funck Jensen. Totalt mottog CBC 13 ansökningar om ...

A local selective sweep in FLOWERING LOCUS T2 is driving local adaptation in phenology in European aspen (Populus tremula)

A local selective sweep in FLOWERING LOCUS T2 is driving local adaptation in phenology in European aspen (Populus tremula)

Ett seminarium med Professor Pär Ingvarsson från institutionen för växtbiologi, SLU. Fakta Tid: 2017-04-12 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal A281 (Lennart Kennes sal) - Läs mer om: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Kontaktinformation ...

stubbskoerd_persson_et_al_300.jpg

Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om stubbar. Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk ...

Potato Late Blight Epidemics seen by an epidemiologist

Potato Late Blight Epidemics seen by an epidemiologist

Ett seminarium med Jonathan Yuen från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU. Fakta Tid: 2017-04-05 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Sal A281 (Lennart Kennes sal) - Läs mer om: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ...

tallskog.jpg

Lucka i lagen äventyrar svensk tallskog

Kalhygge. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Sverige saknar lagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar på regional eller nationell nivå. Professor Jan Stenlid från institutionen för skoglig ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8