Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 69 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
The role of biological processes in base cation supply in boreal forest podzols

The role of biological processes in base cation supply in boreal forest podzols

Zaenab Fahad försvarar sin avhandling den 8 mars. Fakta Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3951 - Respondent: Master of Science Zaenab Fahad - Opponent: Professor Jonathan Leake, Department of Animal and ...

O Neighbour, Where Art Thou? - spatial and social dynamics in wolverine and lynx, from individual space use to population distribution

O Neighbour, Where Art Thou? - spatial and social dynamics in wolverine and lynx, from individual space use to population distribution

Malin Aronsson försvarar sin avhandling den 10 mars. Fakta Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3952 - Respondent: Master of Science Malin Aronsson - Opponent: Professor John Vucetich, School of forest resources ...

Viktigt behålla mångfald av livsmiljöer i havet

Viktigt behålla mångfald av livsmiljöer i havet

Att kunna behålla flera olika livsmiljöer inom ett ekosystem har stor betydelse för att systemet ska fungera bra. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och SLU. Över hela världen syns en utveckling mot att antalet livsmiljöer som ...

resistant-salix.jpg

Viktig gen för resistens mot rostangrepp hittad i salix

En resistent och en mottaglig salix har exponerats för Melampsora-sporer. Den resistenta plantan känner omedelbart igen skadegöraren och blir inte infekterad, medan den andra plantan inte upptäcker infektionen, och får sjukdomssymptom. Foto: Berit ...

Freshwater microbiome - opening the black box

Freshwater microbiome - opening the black box

Ett seminarium med Dr Sari Peura från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Fakta Tid: 2017-02-15 13:00 - Ort: Uppsala - Lokal: Room A281 (Lennart Kennes sal), Biocentrum - Läs mer om: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ...

wheat.jpg

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Kan veteblad användas som sporfällor? Det undersöker vi i det här projektet. Foto: Hanna Friberg. Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta ...

ash-dieback.jpeg

Ny bok med praktiska riktlinjer för askskottsjukan

Askskottsjukan är en invasiv sjukdom som har resulterat i massdöd av askar i hela Europa. Men det finns hopp för askarna! En ny bok har getts ut med riktlinjer om hur askskottsjukan ska hanteras. Boken heter "Dieback of "European Ash (Fraxinus spp.) ...

water-sampling.jpg

Samhällen bestående av högt specialiserade mikrober mer känsliga för klimatförändringar

Det mikrobiella samhället i jord- och vattenprover analyserades. Foto: Maria Hellman. En ny studie från SLU visar att mikrobsamhällena i närliggande biotoper, från barrskogen ner i insjöns vatten, är i hög grad uppbyggda av specialiserade mikroorganismer, ...

Åke Lindelöw

Åke Lindelöw

Fältentomolog med uppgift att samverka med omgivande samhälle i frågor om skogens insekter. Information och kunskapsspridning om insekter, både skadeinsekter och mångfald ingår i arbetsuppgifterna. Besvarar förfrågningar om insekter, deltar ...

100-yr-stand.jpg

Svampsamhällen och deras enzymaktivitet förändras med åldern på tallodlingen

Mikrobiella samhällen i tallodlingar där alla träd är lika gamla undersöktes. Tallarna på bilden är 100 år gamla. Foto: Julia Kyaschenko. Allteftersom tallbestånd blir äldre förändras de mikrobiella samhällena i marken. Att kalhugga ett ...

diplodia.png

Tallen hotas av ny skadegörare

Svampen Diplodia pinea angriper tallskott och kan skada eller döda trädet. Foto: Jonàs Oliva. Jonàs Oliva har fått ett akutbidrag från Formas för att undersöka den nya skadegöraren Diplodia pinea som angriper tallar. I september 2016 upptäcktes ...

nova-course.jpg

Biologisk bekämpning: mikrobiella interaktioner för förbättrat växtskydd

En doktorandkurs inom NOVA University Networks, "Biological Control: Microbial interactions for improved plant health", kommer att hållas på Älvkarleö Herrgård norr om Uppsala, 29 maj-3 juni. Läs mer om kursen på den engelska sidan. Läs mer ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6