Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 554 sidor som är taggade med Forskning:
Varför blir det inte jämställt?

Varför blir det inte jämställt?

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges universitetsrektorer ungefär femti-femti. Det ...

Juver-mjolkning-300px.jpg

Förkortad sinperiod för mjölkkor

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Hur påverkar sintidens längd kornas hälsa och mjölkens sammansättning och kvalitet? Projektansvarig: Lisa Andrée Idag rekommenderas att sinläggningen påbörjas ca 10 veckor innan planerat kalvningsdatum så ...

mingel.jpg

Biologisk bekämpnings diskuterades på stor konferens på SLU

Diskussionerna var intensiva bland postrarna under kafferasten. Foto: Cajsa Lithell. Nya resultat från forskning kring biologisk bekämpning i olika system diskuterades den 15 september på SLU i Uppsala. Kompetenscentrum för biologisk bekämpning ...

vattnet600x423.jpg

Utställning om höjda vattennivåer

Utställningen Vattnet kommer! pågår t o m 11 oktober. I höst visas en utställning i Ulls hus, SLU i Uppsala, om stigande havsnivåer - Vattnet kommer! Utställningen, som visas t o m 11 oktober, visar på landskapsförändringar, förhållningssätt ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

The Soundscape Approach to Noise: Facilitating Soundscape Thinking in Landscape architecture

The Soundscape Approach to Noise: Facilitating Soundscape Thinking in Landscape architecture

Gunnar Cerwén försvarar sin avhandling "The Soundscape Approach to Noise: Facilitating Soundscape Thinking in Landscape architecture" Fakta Respondent: Doktorand Gunnar Cerwén - Opponent: Dr Nicolas Tixier, Equipe Cresson, ENSA Grenoble, Grenoble, ...

The role of neuropeptide signaling pathways in mosquito blood feeding behavior

The role of neuropeptide signaling pathways in mosquito blood feeding behavior

Peter Christ försvarar sin avhandling "The role of neuropeptide signaling pathways in mosquito blood feeding behavior" Fakta Respondent: Doktorand Peter Christ - Opponent: Professor Dr Christian Wegener, Neurobiology and Genetics, Theodor-Boveri-Institute ...

BT på Instagram

BT på Instagram

Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning Alnarp Kontaktinformation Dela: E-post ...

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys ...

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet" - Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter. ...

tagged cod2.jpg

Torskmärkning för en förbättrat fiskeriförvaltning

Torsk märkt med "T-bar"-märke (Foto Monica Mion, SLU) Märkning av Östersjötorsk - Tagging Baltic Cod (TABACOD) Problemet Det internationella havsforskningsrådet (ICES) kan för närvarande inte tillhandahålla säkra biologiska fiskeråd till ...

Kontakt

Kontakt

490 490 Anna-Lena Axelsson, Projektledare - anna-lena.axelsson@slu.se - 090-786 8591 Anna-Lena är forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning samt koordinator för SLUs miljönalys program Skog. Kontakta Anna-Lena vid övergripande frågor ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10