Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 41 sidor som är taggade med Internationellt:
OpenInnovation.jpg

Open Innovation - Urban Food from Residual Heat

I en ny innovationstävling, där SLU är med som samarbetspartner, bjuds innovatörer från hela världen in att bidra till att utveckla en lösning för användning av lågtempererad restvärme för biologisk produktion, som kan användas i urbana ...

Alnarp-outside-biotron-500pix.jpg

Delegation från Kambodja på SLU

Utanför biotronen i Alnarp. Foto: Catherine Kihlström En delegation från Royal University of Phnom Penh (RUPP), Kambodja, besökte SLU som en del av sin veckolånga vistelse i Sverige, för att diskutera ett bilateralt pilotsamarbete inom livsmedelssäkerhet ...

"Stoppa avskogningen med bättre odlingsmetod"

"Stoppa avskogningen med bättre odlingsmetod"

Stoppa avskogningen med bättre odlingsmetod" - I arbetet med den nya strategin för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling har regeringen ett gyllene tillfälle att positionera den effektiva odlingsformen agroforestry, skriver fem experter i Agroforestry ...

vicerektor 500x500.jpg

Ylva Hillbur - ny vicerektor för internationella relationer

Från vänster: Erik Fahlbeck, vicerektor samverkan, Ylva Hillbur, vicerektor internationella relationer, Peter Högberg, rektor, Karin Holmgren, prorektor och Kevin Bishop, vicerektor fortlöpande miljöanalys. Foto: Mårten Svensson Vår nya vicerektor, ...

SLU i topp i ny rankning

SLU i topp i ny rankning

Sveriges lantbruksuniversitet hamnar i den absoluta toppen i ännu en internationell universitetsrankning. Denna gång är det QS Top Universities som rankar SLU på en fjärdeplats i kategorin Agriculture & Forestry. SLU har dessutom på ett glädjande ...

diagram.jpg

Rekordhögt antal EU-ansökningar

SLU har nu skickat in fler ansökningar till EU:s ramprogram för forskning, "FP7" 2009-2012 och "Horisont 2020" fr om 2013, än någonsin tidigare. Åtminstone sedan 2006 då Grants Office började föra statistik över detta. Siffrorna kommer från ...

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska ...

Internationella möjligheter

Internationella möjligheter

Som student vid SLU har du stora möjligheter att tillbringa delar av din studietid utomlands. Att studera utomlands är ett unikt tillfälle att vidga dina ämneskunskaper, utveckla språket och samla erfarenhet som du har nytta av under resten av ...

SLU_140905_1456_vwr-Rosling-300x300.jpg

Hans Rosling till minne

Professor Hans Rosling (1948-2017) är borta, men hans gärning ger inspiration till fortsatt arbete. Foto: Viktor Wrange Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, har gått bort. Han var en väl sedd gäst hos SLU, ...

Idé, vision, mål och strategier

Idé, vision, mål och strategier

Här presenteras SLU:s verksamhetsidé, vision, värdegrund, mål och strategi. Verksamhetsidé - SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning ...

Ekosystemdynamik

Ekosystemdynamik

Hur ser havets födovävar ut och hur förändras de över tid? Vilka mänskliga aktiviteter och miljövariabler påverkar födovävarna? Ser förändringarna över tid likadana ut i våra olika havsområden, och i olika delar av födoväven? Är de ...

SLU_170127_0825_jsg.jpg

Litauens talman besökte SLU

Prefekten för institutionen för molekylära vetenskaper, Vadim Kessler (till höger), visar upp masspektrometrilabbet för professor Viktoras Pranckietis. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Professor Viktoras Pranckietis, talman i det litauiska parlamentet, ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4