Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 49 sidor som är taggade med Internationellt:
Studera utomlands på utbyte

Studera utomlands på utbyte

Som student på SLU finns det en mängd olika utbyten du kan söka om du vill studera en period utomlands. Möjligheten att läsa på ett universitet i Norden, Europa eller någon annanstans i världen är stor vid SLU. Norden - SLU har många partneruniversitet ...

Globala-Maalen-logga.jpg

Fördjupat SLU-engagemang för Agenda 2030

År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal myndigheter i Sverige gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första universitetet ...

Internationella möjligheter

Internationella möjligheter

Som student vid SLU har du stora möjligheter att tillbringa delar av din studietid utomlands. Att studera utomlands är ett unikt tillfälle att vidga dina ämneskunskaper, utveckla språket och samla erfarenhet som du har nytta av under resten av ...

Studier i låginkomstländer

Studier i låginkomstländer

Som student på SLU har du möjlighet att samla material till ditt examensarbete eller studera på ett universitet i ett låginkomstland. MFS - Minor Field Studies - Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig möjlighet ...

1641364_sime-2017.3-mitigating-marine-eutrophication.png

Marin övergödning i FN och Almedalen

Ladda ner rapporten "Mitigating marine eutrophication in the presence of strong societal driving forces" via länken längre ner på sidan. Övergödning av våra vattenresurser sker nästan över hela världen. Effekterna är bland annat algblomningar, ...

Martyn at NonHazCity.JPG

Kommunfokus på NonHazCity seminarium

Martyn Futter berättar om de första resultaten från undersökningarna av miljögifter i olika typer av prov från några Östersjö-kommuner som ingår i NonHazCity-projektet. Foto: Sonja Vikberg, Turku AMK. Kommunerna kring Östersjöns är viktiga ...

SLU-Aqua_fiske_mås.jpg

Samarbete mellan fiskare och forskare minskar bifångster i trålfisket

Foto: Hans C Nilsson, SLU Aqua En tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk. En kräfttrål som sorterar bort oönskad fisk och småväxta havskräftor. Ett flexibelt sorteringsgaller som gör sillfisket effektivare. Tillsammans med fiskenäringen ...

selektivt-600HN.jpg

SLU medverkar vid FN:s havskonferens den 5-9 juni i New York

Två yrkesfiskare testar en ny kräfttrål med en rist (sorteringsgaller) som sorterar bort oönskade fångster, exempelvis torsk. Kräfttrålen har tagits fram i ett av SLU:s forskningsprojekt kring selektivt fiske. Foto: Hans Nilsson, SLU. SLU är ...

SLU medarrangör i Uppsala Health Summit 10-11 oktober

SLU medarrangör i Uppsala Health Summit 10-11 oktober

Rubriken för årets Uppsala Health Summit är "Tackling Infectious Disease Threats - Prevent, detect, respond with a One Health approach". Trots stora framsteg för hälsotillståndet i världen fortsätter infektionssjukdomar att utgöra ett stort ...

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska ...

IngelaJansson-fotoAnnaFroster600.jpg

Visar väg från lejonjägare till lejonväktare

Ingela Jansson, lejonforskare vid SLU. Foto: Anna Froster. Att bara kartlägga lejongener räcker inte för att skydda lejonen när inaveln blir värre för varje år. SLU-doktoranden Ingela Jansson måste ofta lägga forskningen åt sidan och kämpa ...

Idé, vision, mål, värdegrund och strategier

Idé, vision, mål, värdegrund och strategier

Verksamhetsidé - SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vision - SLU ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5