Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 101 sidor som är taggade med Avhandlingar:
Laskowski_embryo300.jpg

Embryostudier belyser insulinets roll vid försämrad fruktsamhet hos kor

Koembryo, dag 8 i utvecklingen, som färgats för att tydliggöra olika strukturer. Grönt visar cellskelettet (aktin), blått visar cellkärnor (DNA) och orange visar mitokondrier. Foto: Denise Laskowski Obalanser i mjölkkors ämnesomsättning ökar ...

snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

PianpianWu_MG_2295HP.jpg

Kvicksilver i fisk - hur påverkar miljön nivåerna?

I en ny avhandling har Pianpian Wu studerat metylkvicksilver i näringsväven i svenska sjöar och vattendrag. Hon fann att skogsavverkning ökade halterna av kvicksilver i fisk, men variationerna mellan de studerade sjöarna var stora. Kvicksilver ...

motorolog_Avance_Ultuna300.jpg

Så traktoriserades Sverige

Den första serietillverkade versionen av Avance motorplog under demonstrationsplöjning på Ultuna 1913. Foto: Statens maskinprovningars arkiv, Riksarkivet Idag är traktorn en självklar del i det helt mekaniserade lantbruket, och kanske också själva ...

sonfjället 20170825002 redigerad_web-400.jpg

Spikning och disputation: Weronika Axelsson Linkowski

Sonfjället i kvällsljus. Målning av Adriana Jerlström-Maj Den 20 september spikar Weronika Axelsson Linkowski sin avhandling "Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern ...

Disputation: The role of bovine seminal plasma in fertility

Disputation: The role of bovine seminal plasma in fertility

Thanapol Nongbua försvarar sin avhandling "The role of bovine seminal plasma in fertility". Fakta Respondent: Thanapol Nongbua - Opponent: Professor Magnus Andersson, University of Helsinki, Finland - Tid: 2017-09-22 09:15 - Ort: Uppsala - Lokal: Audhumbla, ...

huyben_yeast_agar300.jpg

Nya råd om jäst som proteinkälla i fiskfoder

Jäst på agarplatta. Foto: David Huyben Bagerijäst som vuxit på restprodukter är ett bra proteinfoder vid odling av regnbåge, och kan ersätta 40 procent av det fiskmjöl som används idag. Vid högre andel kan tillväxten försämras och orsaken ...

Rethinking small firm growth.

Rethinking small firm growth.

Maria Tunberg försvarar sin avhandling Rethinking small firm growth...while absorbing the processual den 29 september 2017 kl 10.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14524/ - Respondent: MSc Maria Tunberg - Opponent: Professor ...

Landsbygdssamhällets medborgarskap

Landsbygdssamhällets medborgarskap

Patrik Cras försvarar sin avhandling "Landsbygdssamhällets medborgarskap. En studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska" den 26 september 2017 kl. 13.00 i sal L, Undervisningshuset. ...

Molecular regulation of life and death events during plant embryo development

Molecular regulation of life and death events during plant embryo development

Md. Salim Hossain Reza försvarar sin avhandling Molecular regulation of life and death events during plant embryo development den 22 september 2017 kl. 10.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14550/ - Respondent: MSc Md. Salim ...

Disputation: Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout

Disputation: Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout

David Huyben försvarar sin avhandling "Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout". Fakta Se pressmeddelande: Nya råd om jäst som proteinkälla i fiskfoder - Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14478/ ...

Disputation: Insulin and the early bovine embryo - Influences on in vitro development, gene expression, and morphology

Disputation: Insulin and the early bovine embryo - Influences on in vitro development, gene expression, and morphology

Denise Laskowski försvarar sin avhandling "Insulin and the early bovine embryo - Influences on in vitro development, gene expression, and morphology". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14494/ - Respondent: Denise Laskowski - ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9