Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 386 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
SLU-Aqua_Hummer_Kåvra_webb.jpg

Fredade områden fungerar som fristad för hummern

Foto: Baldvin Thorvaldsson På måndag startar årets hummersäsong, men med nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Studier av fiskefria områden visar att mängden hummer ökar när fisket begränsas. SLU Aqua har ...

Fortsatt satsning på infrastruktur vid SLU

Fortsatt satsning på infrastruktur vid SLU

Svenska LifeWatch och SITES får medel från Vetenskapsrådet som satsar cirka 4 miljarder kronor för att skapa bra förutsättningar för svensk forskning. - Forskningsinfrastrukturen SITES kommer få fortsatt finansiering av Vetenskapsrådet (VR). ...

Laskowski_embryo300.jpg

Embryostudier belyser insulinets roll vid försämrad fruktsamhet hos kor

Koembryo, dag 8 i utvecklingen, som färgats för att tydliggöra olika strukturer. Grönt visar cellskelettet (aktin), blått visar cellkärnor (DNA) och orange visar mitokondrier. Foto: Denise Laskowski Obalanser i mjölkkors ämnesomsättning ökar ...

snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

vattnet600x423.jpg

Utställning om höjda vattennivåer

Utställningen Vattnet kommer! pågår t o m 11 oktober. I höst visas en utställning i Ulls hus, SLU i Uppsala, om stigande havsnivåer - Vattnet kommer! Utställningen, som visas t o m 11 oktober, visar på landskapsförändringar, förhållningssätt ...

vitorino4_ed_300.jpg

Nya nummer av Fakta Skog

Landskapets skönhet är en ekosystemtjänst. Foto: Micke Angelstam Läs om ekosystemtjänster i eklandskap, björnars och vargars predation på älg, och markbaserad laserskanning! Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut ...

dwv-ingress.png

Viktigt att bekämpa varroakvalster i rätt tid för att minska risken för sjuka bin

I mitten ett bi som drabbats av Deformed Wing Virus, DWV. Foto: Barbara Locke Grandér Ett bisamhälle som har angripits av varroakvalster kommer att duka under inom några år om inte kvalstren bekämpas. Men det är inte kvalstren i sig som försvagar ...

Rektor bloggar om satsning på växtförädling

Rektor bloggar om satsning på växtförädling

"Det är ett fantastiskt tillskott! Att vi får förtroendet att göra detta känns mycket bra!" Så skriver SLU:s rektor Peter Högberg i Rektorsbloggen efter beskedet om regeringens satsning på ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. ...

Fakta om Future Forests styrning och finansiering

Fakta om Future Forests styrning och finansiering

Forskningsprogrammet Future Forests har bedrivits inom tydligt definierade ramar som beskrivs i två övergripande programplaner (Programplan 2009-2012, samt programplan 2013-2016) och med finansiering från forskningsstiftelsen Mistra, de forskande ...

Future Forests lanserar ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Future Forests lanserar ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Diskussionen om skogen hamnar i kläm mellan föreställningar om framtiden och tolkningar av historien. Likväl måste beslut fattas i nuet. Det är utgångspunkten för den nya boken Forest Governance and Management Across Time, som föreslår ett ...

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens ...

Ask web.png

"Fingeravtryck" hjälper asken - Externwebben

Fingeravtryck" hjälper asken - Laboratorietekniker Mohammed Ahmed Omer Elsafy och Michelle Cleary granskar plantorna från resistenta askar i ett av Alnarps växthus. Foto: Pär Fornling I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Forskaren Michelle ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10