Sveriges lantbruksuniversitet

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil

Havsfiskelaboratoriet arbetar med biologisk datainsamling,bestånds- och ekosystemanalys samt vetenskaplig rådgivning som grund till förvaltningsbeslut både nationellt och internationellt.

Rapporter från internationella expeditioner (IBTS, BITS och BIAS) publiceras som Aqua reports.

I år håller Havsfiskelaboratoriet öppen trädgård 11-12 augusti under Västerhavsveckan.

Havsfiskelabs historia

Hålabben

Havsfiskelaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Turistgatan 5
453 30 Lysekil
Växel: 018 671000

Avdelningschef:
Joakim Hjelm
Tel. 010-478 4064 e-post

 

 

Publicerad: 14 juni 2016 - Sidansvarig: malin.werner@slu.se