Amerikansk hummer

Publicerad: 20 februari 2012 - slu.se

Hur känner man igen en Amerikansk hummer?

 

Figuren visar en typisk amerikansk hummer (Homarus americanus). Notera att prickarna på huvud inte är helt vita som på vår egen hummer. Stjärtloberna är inte lika svarta som resten av stjärten. Den senare skillnaden ser man på flera meters avstånd.

Var kommer amerikansk hummer ifrån?

Amerikansk hummer förekommer längs Nordamerikas östkust (USA och Canada), och importeras, ofta levande, till Sverige (279 ton under 2014).

Hur många amerikanska humrar har fångats?

Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 26 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen. Av dessa fångades 21 humrar under 2014 varav 19 i Gullmarsfjorden. Hummerfisket 2015 startar den 21 september och nya fynd av amerikansk hummer förväntas.

Belöning

Havsfiskelaboratoriet betalar ut en belöning på 500 kr för humrar som misstänks vara amerikanska eller om de är sjuka, men först efter godkännande per telefon. Gör så här:

Om man fångar en undermålig hummer eller hummer med yttre rom som man misstänker är amerikansk hummer ska man ringa direkt från båten till en av kontaktpersonerna på Havsfiskelaboratoriet på ett av numren uppe till höger på denna sida.

Tillstånd att föra iland fångsten ges då, om Havsfiskelaboratoriet bedömer fångsten som intressant att ta emot. Lägg hummern i en plastpåse och förvara den i kylskåp till dess att Havsfiskelaboratoriets personal hämtar hummern.

Hur sprids amerikansk hummer till svenska vatten?

Amerikansk hummer kan antingen medvetet sättas ut eller rymma från olovlig förvaring i havet. Fångade amerikanska humrar i har i en del fall fortfarande haft nordamerikanska exportörers gummiband runt klorna. En naturlig invandring från nordamerika kan helt uteslutas. Amerikansk hummer kan förekomma på samma djup som europeisk hummer dvs ner till ca 50 m men den kan även gå ner till  över 200 m.

Den första amerikanska hummern som rapporterades till Havsfiskelaboratoriet 2008 fångades av en trålare på 160 m djup utanför Smögen. Om amerikansk hummer går ned på djupare vatten kommer den att ungå ett fiskas med tinor och får därmed ett skyddat område där en population kan växa till. Om detta sker kan en introduktion i svenska vatten inte hindras. Det är därför viktigt att agera snabbt genom att förbjuda eller starkt begränsa import/försäljning av levande amerikansk hummer.

Importförbud

 Det är förbjudet att sumpa amerikansk hummer i svenska vatten. Då försäljning av levande amerikansk hummer sker direkt till allmänheten är det omöjligt att övervaka ett sådant förbud. Det är endast genom att förbjuda importen av levande amerikansk hummer som en spridning till svenska vatten kan hindras på ett optimalt sätt. Tidigare har ett sådant förbud antagits när det gäller levande import av insjökräftor.  

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för våra svenska hummerbestånd och främmande arter. Miljödepartementet behandlar, sedan flera år tillbaka, frågan om ett förbud för import av levande amerikansk hummer.

Hotet från amerikansk hummer

Sjukdomar parasiter och hybridisering
Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av sjukdomsutbrott. Sjukdomar med hög dödlighet (ex bakteriesjukdomen Gaffkemia) är ett stort problem i tankar där hummer förvaras innan export. I havet förekommer många sjukdomar på hummer t.ex. sjukdomen Shell disease som är en komplex sjukdom (som undersöks av många amerikanska laboratorier) och som orsakar fisket stor skada då hummern får stora skador på skalet vilket gör dem osäljbara och kan orsaka dödlighet. Amerikansk hummer har många andra sjukdomer men kunskapsnivån är fortfarande låg. Amerikansk hummer kan även ha parasiter som kan orsaka skada.

Direkt påverkan på europeisk hummer

Kunskapen är låg om hur amerikansk och europeisk hummer påverkar varandra. En amerikansk hummerhona har befruktats (i vilt tillstånd) av en europeisk hane i norska vatten och amerikansk hummer med Shell disease har påträffats i norska vatten (Skagerrak). Även en amerikansk hona i Gullmarsfjorden som fångades 2014 hade hybrida ägg.

Hur hybrider kommer att påverka europeisk hummer är i dag okänt. Havsfiskelaboratoriet i Lysekil (SLU) har nyligen avslutat en mindre pilotstudie på parasiter på europeisk hummer men brist på forskningsmedel begränsar för närvarande laboratoriets forskning på marina parasiter, sjukdomar och hybridisering hos hummer i svenska vatten.


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se