Svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 30 maj 2016
Svartmunnadsmörbult_Karlskrona_närbild_Anna-Li_Jonsson240.jpg

En invasiv främmande fiskart som kom från Kaspiska och Svarta havet med ballastvatten till Östersjön. 1990 upptäcktes den i Gdanskbukten och från att varit enstaka individer dominerar de nu helt kustfiskfaunan i området. 2008 upptäcktes arten för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård där arten nu är väletablerad liksom i Göteborg och Visby där de första fynden gjordes 2010. 2013 gjordes fynd i inre Bråviken och i Muskö i Stockholms skärgård och 2014 blev arten upptäckt även i Kalmarsund och i flera hamnar på Gotland.

Infomöte om Svartmunnad smörbult 13 juni 2016 i Kalmar.

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) är en fiskart med ursprung från Svarta havet och Kaspiska havet som sannolikt kommit via barlastvatten till Östersjön.  Den svartmunnade smörbulten är en invasiv art med hög reproduktionstakt och hög tålighet mot miljöfaktorer. Det finns risk för att den kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda.

Klicka för en större bild Foto: Ann-Britt Florin
Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus). Hane i svart lekdräkt och hona med den för båda könen karakteristiska svarta fläcken på främre ryggfenan, typiskt är också det kraftiga huvudet. Liksom alla smörbultar har arten en sammanväxt bukfena. Klicka på bilden för att få en större bild!
 

Rapportera fynd av svartmunnad smörbult!

I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd, antingen i formuläret i vänstermenyen eller på www.artportalen.se.

Förväxla inte svartmunnad smörbult med inhemska arter

som tånglake som har en sammanväxt ryggfena och saknar sugskiva. Eller med andra stubbar eller smörbultar som har sugskiva men igen svart fläck på främre ryggfenan och inte har lika kraftigt huvud och sällan blir över 10 cm långa. Förväxla heller inte med ringbuk som också har en sugskiva men den har tillskillnad från smörbultar en sammanväxt ryggfena.

Observationer av svartmunnad smörbult i Sverige 2008 till 2014

Bekräftade fynd av svartmunnad smörbult i Sverige t.o.m 2014. Karta producerad av Devon Reid med uppgifter från Ann-Britt Florin baserat på verifierade fynd av allmänheten eller i miljöövervakning.

Just nu söker vi examensarbetare som vill jobba med svartmunnad smörbult!

Mer om Svartmunnad smörbult

Artikel om svartmunnad smörbult i  Havet 2011

Artikel om inavsiva arter i Miljötrender 2014

Fakta:

Smörbulten ökar i Karlskorna. Vid SLU Aquas provfiske i juli 2015 fångades 162 svartmunnade smörbultar på 29 av 45 fiskade platser. År 2009 fångades enbart nio individer i samma typ av fiske. Vidare analyser av provfisket kommer att ske under hösten.

Ladda ner informationsbroschyr om främmande arter.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: ann-britt.florin@slu.se