Rapportera fynd av svartmunnad smörbult

Publicerad: 16 oktober 2012 - slu.se

Fynd av misstänkt svartmunnad smörbult kan rapporteras antingen i Artportalen eller genom att fylla i nedanstående formulär. Observationer av andra främmande arter kan du göra i vår enkätundersökning som du hittar i vänstermenyn.

Dina kontaktuppgifter


Fynduppgifter


Artkontroll

Artkontroll
Är bukfenorna sammanväxta
Är fiskens huvud kraftigt
Svart fläck bak på främre ryggfenan
Finns fisken bevarad
Finns det ett foto av fisken
Det är ok att fyndet registreras i Artportalen (mina personuppgifter registreras inte)
 

Kontaktinformation