Rapportera fynd av svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 31 maj 2017

Fynd av misstänkt svartmunnad smörbult kan rapporteras antingen i Artportalen eller genom att fylla i nedanstående formulär. Observationer av andra främmande arter kan du göra i vår enkätundersökning som du hittar i vänstermenyn.

Dina kontaktuppgifter


Fynduppgifter


Artkontroll

Jag har jämfört mitt fynd med beskrivning av tånglake och svart smörbult men kommit fram till att det rör sig om en svartmunnad smörbult
 
Är bukfenorna sammanväxta
 
Är fiskens huvud kraftigt
 
Svart fläck bak på främre ryggfenan
 
Finns fisken bevarad
 
Finns det ett foto av fisken
 
Det är ok att fyndet registreras i Artportalen (mina personuppgifter registreras inte)
 
 

Kontaktinformation