Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

BVF bedriver forskning om djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöhälsa. Vi ansvarar för cirka en tredjedel av grundutbildningen i veterinärprogrammet.

Publicerad: 15 november 2016 - Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se