Om oss

Senast ändrad: 22 september 2017

Institutionen för ekologi är en av SLUs största institutioner med högkvalitativ forskning, stor vetenskaplig produktion, omfattande samverkan med samhället och höga betyg på de grundutbildningskurser vi ansvarar för.

Några fakta om institutionen:

  • Vi finns på Grimsö forskningsstation i Västmanland och på Ultuna i Uppsala
  • Tillsammans med institutionen för växtproduktionsekologi bildar vi Ekologicentrum.
  • Vi har ansvar för sex forskningsämnen: Skogsentomologi, Landskapsekologi, Insektsekologi, Naturvårdsbiologi, Markekologi, Viltekologi, Lantbruksentomologi, Systemekologi
  • Vi har en bred samverkan med till exempel skogsägare, jordbrukare, jägare, fågelskådare, myndigheter, naturvårdsorganisationer och politiker. Vi träffar också allmänheten till exempel när vi deltar på Stadsskogens dag eller har Öppet hus.
  • Vi bedriver utbildning inom ekologi, biologi och miljövetenskap (där vi också examinerar självständigt arbete).  Institutionen har ansvar för 21 kurser, medansvar för 8.
  • Tillsammans med Artdatabanken och Centrum för biologisk mångfald har vi ett ambitiöst miljöarbete. Vi arbetar förstås med att minska utsläpp från våra resor och liknande frågor men vi fokuserar också på vår positiva miljöpåverkan, det vill säga att vår forskning, samverkan och utbildning bidrar till ett hållbart samhälle.

Adress Uppsala

Postadress:

Institutionen för ekologi
Box 7044
75007 Uppsala

Besöksadress:

Institutionen för ekologi
Ulls väg 16
75651 Uppsala

Leveransadress (tunga/skrymmande lev.):

Lennart Hjelms väg 5
75651 Uppsala

Telefon: 018-671000 (vx)

Fax: 018-672890

 

Adress Grimsö

Grimsö forskningsstation
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
730 91 Riddarhyttan

Seminarieserie

Seminarierna hålls på tisdagar kl 13.00 i Tammsalen i Ekologicentrum, Uppsala. För aktuellt program se kalendariet. Det finns möjlighet att prenumerera på kalendariet via RSS. Seminarierna hålls på engelska och alla är välkomna att komma och lyssna. En separat seminarieserie ordnas vid Grimsö forskningsstation.

Seminarieansvariga: 
Jonas.josefsson@slu.se 
Matthew.Hiron@slu.se

Barbara.Locke@slu.se 

Du hittar seminarierna och annat som händer i kalendern

Fakta:

Bilden på förstasidan, spindelnätet, kommer från Wikimedia Commons. Fotograf Luc Viatour/www.Lucnix.be 


Kontaktinformation

Sönke Eggers, forskare, tillförordnad prefekt
Institutionen för ekologi
sonke.eggers@slu.se 
018-672630, 076-8283848

Astrid Taylor, forskare och ställföreträdande prefekt
Institutionen för ekologi
018-672216 astrid.taylor@slu.se

Ann Berner Westerberg, administrativ chef
Institutionen för ekologi, SLU 

018-672260, 070-9999881
ann.b.westerberg@slu.se

Erik Öckinger, forskare, studierektor för forskarutbildningen
Insitutionen för ekologi, SLU
erik.ockinger@slu.se    018-672303                               

Peter Redbo Torstensson, universitetslektor, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för ekologi, SLU
peter.torstensson@slu.se 018-672494, 076-1129776                

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se