Sveriges lantbruksuniversitet

Vetenskapliga ämnen

Dessa vetenskapliga ämnen har institutionen för ekologi ett särskilt ansvar för: skogsentomologi, lantbruksentomologi, insektsekologi, naturvårdsbiologi, systemekologi, viltekologi och markekologi.