Odlingsanläggningen

Senast ändrad: 15 juli 2016
odlingsfac-ingress.jpg

Vid odlingsanläggningen kan du odla växter och organismer, mäta utlakningsförluster från mark och provta markvatten. Vi välkomnar bokningar från forskare inom SLU såväl som från andra universitet och företag,

Odlingsanläggningen drivs av Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och består av:

  • klimatkammare, 12 st
  • odlingsrum, 17 st
  • odlingsskåp, 29 st
  • växthusavdelningar, 32 st
  • nätgård
  • lysimeter

Växthus vid BioCentrum

Växthuset består av tre avdelningar med tillhörande planteringsrum och utrymmen för vernalisering och kylförvaring. Växthuset är utrustat med belysning som komplettering till dagsljus. Det har också en tilluftsventilation, som gör att klimatet kan hållas max 3 C över yttertemperatur sommartid. Vintertid kan växthuset hålla +20  C vid en yttertemperatur av -20 C.

Växthus vid Ekologicentrum

Det finns 3 växthus med totalt 14 avdelningar för odling av växter eller uppfödning av insekter. Växthusen är försedda med möjlighet till automatisk bevattning och tillförsel av näringslösning.

Nätgård vid Ekologicentrum

Nätgården är en odlingsyta utomhus täckt av nät för att förhindra intrång av djur. Öppen för bokning 35 veckor under säsong från april t o m oktober. 56 rutor á 3,5x3,5 meter.

Lysimeter

För att mäta utlakningsförluster och avdunstning från mark och vegetation eller för provtagning av markvatten och markgaser. Lysimeter-anläggningen består av brunnar med plats med plats för 150 cylindrar. Varje brunn är försedd med avlopp och kanalisation kopplade till en underjordisk byggnad. Där kan mät- och provtagningsutrustning installeras för att t.ex. registrera avrinning.

Bokning för användare inom SLU

Användare inom SLU kan boka via ett bokningssystem. Där kan du själv se vad som är tillgängligt och hitta ett utrymme för växtodling som passar dina behov. För bokning av nätgård och lysimeter se kontakt nedan.

Bokning för SLU-forskare

Användare utom SLU

Användare som inte arbetar vid SLU kontaktar respektive kontaktperson direkt.

Tekniska detaljer

Fytotronen

Är utrustad med klimatkammare, odlingsrum och odlingsskåp. Klimatkamrarna är de mest avancerade, vilka i första hand är avsedda för krävande experiment.

B-södra, (B120) 7 klimatkammare (A1-A7), 2 odlingsrum (B1-B2) och 2 odlingsskåp (c1-C2).

B-norra, B126) 5 klimatkammare (A8-A12), 2 odlingsrum (B3-B4) och 5 odlingsskåp (C6-C10).

C-södra (C116) 2 odlingsrum (B16-B17).

C-norra (C124) 11 odlingsrum B5-B15, 17 odlingsskåp (C11-C27).

Klimatkammare 5-10m² -5 °C - +35°C, ±1°C 0 - 800 µmol m-2 s-1 40%RH – 85%RH, reglerbar

Odlingsrum 7.3m2 +5°C ‐ +30°C, ±3°C 0 ‐ 250 µmol m-2 s-1

Odlingsskåp 0.6 ‐1.3m2 ‐5°C ‐ +44°C, ±1°C 0 ‐ 600 µmol m-2 s-1 40% RH ‐ 85% RH

BioCentrum växthus

3 avdelningar med 3 bord/adv., med bordsbevattning Vintertid +20°C vid -20°C yttertemperatur Sommartid kan innetemperaturen hållas ner till 2°- 4°C över yttertemperatur Tilläggsljus upp till 300 m-2 s-1 Befuktning, (kylning) med dysor Tappställen för näringslösning, avjoniserat och statsvatten i respektive avdelning

Ekologicentrums växthus

14 avdelningar Vintertid +5°C - +25°C, sommartid är temperaturen beroende av yttertemperaturen då kylning saknas Upp till 400 m-2 s-1 50% RH ‐ 80% RH Automatisk bevattning och tillförsel av näringslösning

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se