Sveriges lantbruksuniversitet
forest-energi.png

Vår forskning

Den solstrålning jorden tar emot från solen räcker många gånger om för att täcka våra energibehov förutsatt att vi lyckas utnyttja den. Jord- och skogsbrukets växter och träd är experter på att använda solljus. Hur kan vi utnyttja dem för att få ut så mycket energi som möjligt så billigt som möjligt samtidigt som vi påverkar den omgivningen så lite som möjligt? 

Av Sveriges totala energianvändning på 571 TWh kommer 124 TWh från biobränsle (2009). Det är av stort intresse att öka andelen då den är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa. Beroende både på formen av råvara och tänkt användningsområde varierar vilken typ av bränsle som är mest intressant att producera.

Vår forskning är både på systemnivå och på mer detaljerad teknisk nivå. Vi studerar hur skogs- och lantbrukets resurser kan utnyttjas för att producera t.ex. drivmedel och fjärrvärme effektivt samtidigt som vi också studerar hur de tekniska processerna för t.ex. stubbrytning, biogas och etanolframställning kan förbättras

Publicerad: 25 maj 2016 - Sidansvarig: mohsen.bashang@slu.se