Utbildning

Senast ändrad: 07 mars 2017

På Institutionen för Energi och Teknik har vi flera universitetskurser inom LCA-området. Dessa är på olika nivåer och/eller vänder sig till studenter med olika förkunskaper.

Vi medverkar även med LCA undervisning på andra institutioners kurser.

  • Grundläggande nivå i ämnet husdjursvetenskap: LCA-föreläsning inom Näringsfysiologi och fodervetenskap, 15 hp

  • Avancerad nivå i ämnet lantbruksvetenskap: Livscykelanalysblock inom Agrosystem 20 hp

  • Avancerad nivå i ämnet husdjurvetenskap: LCA-föreläsning inom Advanced Feed Science, 10 credits

  • Avancerad nivå i ämnet lantbruksvetenskap: LCA-föreläsning inom Agricultural Cropping systems, 5 credits

  • Avancerad nivå i ämnet teknik, Uppsala universitet LCA-föreläsningar inom Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp 
  • Avancerad nivå i ämnet företagsekonomi: LCA-föreläsning inom Skogsindustriella förädlingskedjans struktur och ekonomi, 15 hp
  • Grundläggande nivå i ämnet teknik, Uppsala universitet LCA-föreläsning inom Energi o Miljöteknik, 5hp


Kontaktinformation
Sidansvarig: lca@slu.se