Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kemi och bioteknologi

Vi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning inom kemi, molekylärbiologi och cellbiologi. Institutionen undervisar både på grund- och forskarutbildningsnivå. Från och med den 1:a januari 2017 ingår institutionen i institutionen för molekylära vetenskaper.

education.jpg

Forskning och utbildning

Vi forskar inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, biokemi, naturproduktskemi, biogeokemi, molekylärbiologi och programmerad celldöd hos växter. Vår forskning har resulterat i flera patent och företag.

Institutionen erbjuder kurser på grund- och forskarutbildnings-nivå inom allmän och organisk kemi, naturproduktkemi, fysikalisk kemi, miljökemi, biokemi, molekylärbiologi, bioinformatik och proteinteknologi.