Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening och en del av SLU Landskap.