Växtnäringslära

Senast ändrad: 19 maj 2016
soil-research.jpg

Växtnäringsämnen är nödvändiga, oorganiska joner som växter tar upp för syntes och tillväxt. Växter kan inte urskilja om ämnena härstammar från markens förråd, organiska eller mineraliska gödselmedel. Att förstå processer som styr ämnenas växttillgänglighet samt mekanismer som ökar markens bördighet är centrala uppgifter i vår forskning.

Vårt mål är att öka kunskapen om hur man uthålligt kan uppnå höga skördar av bästa kvalitet utan att påverka miljön negativt.

Våra forskningsområden:

long-time-trials.jpg
De svenska bördighetsförsöken startade 1956 med målet att att belysa odlingsmarkens förändringar. Det skulle ge ett underlag för markbedömning och markvård. Foto: Magnus Simonsson och Gunnar Börjesson.

Forskningsgrupp

Forskare och lärare

Professor  Holger Kirchmann– professor (chair)

Biologisk och kemisk omsättning av växtnäringsämnen i marken.
   

Håkan Marstorp – docent, associate professor

Produktivitetsskillnader i afrikanska jordbrukssystem kopplade till brukning och markbördighet.

 

Gunnar Börjesson – docent, associate professor

Ansvarig för de nationella långliggande växtnäringsförsöken (SLU - Fältforsk). Studier av den mikrobiella omsättningen av växtnäringsämnen i jord.
 

Gerd Johansson – PhD

Studierektor för grundutbildningen vid institutionen och programstudierektor för agronomprogrammet mark/växt.

 

Yariv Cohen – PhD

Recirculation av växtnäringsämnen från avfall

 Doktorander

 

Karin Hamnér

Mikronäringsämnen i svensk spannmål

 

Frank Schmieder

Karakterisering och omsättning av fosfor i organogena jordar.

 

Katrin Rychel

Grödanpassad placering av gödselmedel för att öka upptaget och minska förlusterna av växtnäringsämnen.
Kontaktinformation

Professor Holger Kirchmann

Institutionen för mark och miljö
holger.kirchmann@slu.se, 018-672292

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se