R3-1001 Kalk- och fosforförsök

Senast ändrad: 11 april 2012

Försöksserien, som omfattar de två äldsta fältförsöken i landet, belyser hur effekter av kalkning och fosforgödsling påverkar varandra. Det ena försöket anlades 1936 och det andra 1941. Båda ligger på Lanna i Västergötland. Engångsgivor av kalk tillfördes vid starten. I mitten på 1970-talet kalkades halva försöken om. Det finns därför moment utan kalk och med kalk från start och inget därefter. Vidare moment med ny kalkning på 70-talet Kalkgivan både vid start och vid omkalkning uppgick till 6 ton CaO i bränd kalk.

 Karta till försöksplatserna

 

Oljeväxter på R27-1941 i juni 2014. Foto: G.B.


 

Resultatblanketter

2003:  R-27-1941    R-29-1936
2004:  R-27-1941    R-29-1936
2005:  R-27-1941    R-29-1936
2006:  R-27-1941    R-29-1936
2007:  R-27-1941    R-29-1936
2008:  R-27-1941    R-29-1936
2009:  R-27-1941    R-29-1936
2010:  R-27-1941    R-29-1936
2011:  R-27-1941    R-29-1936
2012:  R-27-1941    R-29-1936
2013:  R-27-1941    R-29-1936
2014:  R-27-1941    R-29-1936
 
  


Litteratur
Fredriksson, L. 1958. Markkemiska undersökningar och kärlförsök i anslutning till mångåriga fältförsök vid statens försöksgård Lanna. Statens Jordbruksförsök Meddelande 96.

Ohlsson, S. 1979. De mångåriga kalkförsöken på Lanna. Resultat och slutsatser. Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift, suppl. 13.

Mattsson, L. 2001. Skördar, pH och P-AL i kalk/fosforförsöken på Lanna. I Växtnäringsförsök 2000. Skörderesultat med växt- och jordanalyser. Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära, Rapport Specialnr 11, 10-13.


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se