R3-9001 De svenska bördighetsförsöken

Senast ändrad: 19 maj 2016

De svenska bördighetsförsöken omfattar numera 9 försök i serien R3-9001, samt två försök i serien R3-2037. Av de 9 försöken i R3-9001 ligger 4 i Skåne, 1 i Västergötland, 2 i Östergötland och 2 i Uppland.

Den skånska delen startades 1957, den uppländska 1963 och försöken i Västergötland och Östergötland 1966.
Matjorden i ett av de skånska försöken, Örja, flyttades sommaren 2010 till Borgeby.

 
Högåsa, Östergötland, juni 2012. Effekter av olika N-givor på havre. Foto: G.B. 

Växtföljd I avser ett odlingssystem med kreatur. Stallgödsel tillförs och vallar ingår i cirkulationen.

Växtföljd II avser ett kreaturslöst odlingssystem. Till skillnad mot växtföljd I tillförs ingen stallgödsel och vallar ingår inte. Allt annat är lika.

Karta till försöksplatserna i C-, E- och R-län
Karta till försöksplatserna i M-län


Resultatblanketter

2008:
Kungsängen: med kreatur, utan kreatur
Fors: med kreatur, utan kreatur
Bjertorp: med kreatur, utan kreatur
Högåsa: med kreatur, utan kreatur
Klostergården: med kreatur, utan kreatur
Fjärdingslöv: med kreatur, utan kreatur
Orup: med kreatur, utan kreatur
Örja: med kreatur, utan kreatur
S:a Ugglarp: Kasserat 2008
Ekebo: med kreatur, utan kreatur


2009:
Kungsängen: med kreatur, utan kreatur
Fors: med kreatur, utan kreatur
Bjertorp: med kreatur, utan kreatur
Högåsa: med kreatur, utan kreatur
Klostergården: med kreatur, utan kreatur
Fjärdingslöv: med kreatur, utan kreatur
Orup: med kreatur, utan kreatur
Örja: med kreatur, utan kreatur
S:a Ugglarp: Avslutat. Jordanalyser vid avslutning vf I, vfII
Ekebo: med kreatur, utan kreatur

2010:
Kungsängen: med kreatur, utan kreatur
Fors: med kreatur, utan kreatur
Bjertorp: med kreatur, utan kreatur
Högåsa: med kreatur, utan kreatur
Klostergården: med kreatur, utan kreatur
Fjärdingslöv: med kreatur, ej f-mässig skörd
Orup: med kreatur, utan kreatur
Örja: försöket flyttat till Borgeby
Ekebo: med kreatur, utan kreatur

2011:
Kungsängen: med kreatur, utan kreatur
Fors: med kreatur, utan kreatur
Bjertorp: med kreatur, utan kreatur
Högåsa: med kreatur, utan kreatur
Klostergården: med kreatur, utan kreatur
Fjärdingslöv: med kreatur, utan kreatur
Orup: med kreatur, utan kreatur
Borgeby/Örja: med kreatur, utan kreatur
Ekebo: med kreatur, utan kreatur

 


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se