Markfysiklab

Senast ändrad: 31 maj 2017

Vi analyserar kornstorleksfördelning, vattenhållande förmåga, vattengenomsläpplighet med mera i dina jordprov. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Laboratorieanalyser med priser 2016

Analys
kr/prov1
Mekanisk analys inkl.glödförlust 7502
(pipettmetoden)
Glödförlust (mullhalt) 120
Provberedningsavgift 80
   
Vattenhållande förmåga3
ett tensionssteg 180
per ytterligare tensionssteg 130
aktuell vattenhalt 60
   
Vattengenomsläpplighet3 255
Krympning3 80
   
Torr skrymdensitet (volymvikt)3 140
Porositet (kompaktdensitet ingår)3 420
Vattenhalt 100
   
Fysikalisk vissningsgräns (150 m v p) 345
Kompaktdensitet (specifik vikt)  275
   
Hyra cylindrar 5 resp. 10 cm höga. Diameter 7,2cm 15


1
Alla priser exklusive moms
2 10 % rabatt vid mer än 20 prover
3 Kräver volymsäkra prover


Kontaktinformation

Ana Mingot, Laboratorieassistent
Institutionen för mark och miljö, SLU
ana.mingot@slu.se, 018-671170

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se