Miljöanalys och miljöövervakning

Senast ändrad: 28 mars 2017
sampling.jpg

Vid institutionen för mark och miljö utförs miljöövervakning inom jordbrukslandskap, skog, övergödning, giftfri miljö och klimat. SLU bedriver miljöanalys på uppdrag av regeringen.

Miljöanalys utförs inom nio programområden vid universitetet. Undersökningarna finansieras främst av Naturvårdsverket men även SLU bidrar till verksamheten.

Miljöanalysområden på institutionen

Fakta:

I vårt miljöanalysarbete genereras data kring tillståndet i miljön. En del av data kan du hämta på våra datavärdskapsidor.


Kontakt


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Johan Stendahl
Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se