Miljöanalys och miljöövervakning

Senast ändrad: 24 maj 2017
sampling.jpg

Vid institutionen för mark och miljö utförs miljöövervakning inom jordbrukslandskap, skog, övergödning, giftfri miljö och klimat. SLU bedriver miljöanalys på uppdrag av regeringen.

Miljöanalys utförs inom nio programområden vid universitetet. Undersökningarna finansieras främst av Naturvårdsverket men även SLU bidrar till verksamheten. Från institutionen koordineras programmen för Klimat och Jordbrukslandskap.

Klimatrapporteringen

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem. Därför måste vi redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk. Klimatrapporteringen koordineras av Johan Stendahl (kontaktuppgifter nedan). 

Läs mer om klimatrapportering:

Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering. Programmet koordineras av Karina Kyllmar (kontaktuppgifter nedan).

Inom jordbrukslandskap finns följande delområden:

Miljöanalys inom övriga programområden

Institutionen har också miljöanalysarbete under Giftfri miljö.

Fakta:

I vårt miljöanalysarbete genereras data kring tillståndet i miljön. En del av data kan du hämta på våra datavärdskapsidor.


Kontakt


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Johan Stendahl
Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se