Sveriges lantbruksuniversitet

Åkermarksinventeringen

Här hittar du data om åkermarkens egenskaper och tillstånd.

bekämpningsmedel.bmp

Den nationell jordartskarteringen

Jordbruksverket genomförde under 2011-2012 en kartering av jordarter och växtnäringstillstånd i ca 12 600 provpunkter i åkermark. Undersökningen kompletterar mark- och grödoinventeringen och är gjord med samma metodik.

Tillståndet i mark och gröda i ca 2000 provpunkter i svensk åkermark undersöks inom den nationella miljöövervakningen med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. 

Data från de båda undersökningar kan sökas samtidigt eller separat, se länkarna nedan.

Publicerad: 25 april 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se