Åkermarksinventeringen

Senast ändrad: 25 april 2017
wheat-gerd-johansson.jpg

Här hittar du data om åkermarkens egenskaper och tillstånd.

Mark- och grödoinventeringen

Tillståndet i mark och gröda i ca 2000 provpunkter i svensk åkermark undersöks inom den nationella miljöövervakningen med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. Läs mer om mark- och grödoinventeringen.

Nationell jordartskartering

Jordbruksverket genomförde under 2011-2012 en kartering av jordarter och växtnäringstillstånd i ca 12 600 provpunkter i åkermark. Undersökningen kompletterar mark- och grödoinventeringen och är gjord med samma metodik. Läs mer om den nationella jordartskarteringen.

Data från de båda undersökningar kan sökas samtidigt eller separat. 


Kontaktinformation


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Sidansvarig: Katarina.Kyllmar@slu.se