Växtskyddsmedel i typområden och åar

Publicerad: 02 maj 2016 - slu.se

Typområden på jordbruksmark är ett undersökningsprogram som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. Syftet med undersökningsprogrammet är att öka kunskapen om jordbrukets påverkan från växtskyddsmedel och växtnäring på yt- och grundvattenkvalitet.

Växtskyddsmedel i nederbörd och luft

Typområdena fungerar som exempelområden. En viktig del är att följa den långsiktiga förändringen över tiden. Miljöövervakningen av växtskyddsmedel omfattar bäckar i fyra små avrinningsområden (800-1700 hektar) som representerar fyra stora jordbruksregioner i Sverige.

Växtskyddsmedel provtas också i två lite större skånska åar. Vid en station på Söderåsen (Skåne) provtas regnvatten och luft och från och med år 2009 ingår även en station för regnvatten i Aspvreten som ligger på östkusten.

Läs mer om miljöövervakningen av växtskyddsmedel på KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB). 

 

Karta pesticider

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se