Samverkan vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 25 april 2017
collaboration.jpg

Samverkan med det omgivande samhället är en förutsättning för att vår forskning och miljöanalys ska komma till verklig nytta.

Institutionen för mark och miljö samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Vi möter också skolans och allmänhetens frågor om marken och hur vi kan bruka den uthålligt.

Kontakta gärna samverkanslektorerna i första hand om du har frågor eller något att diskutera, men vi är många som gärna svarar på frågor!

Fältdagar ger forskare, lantbrukare, rådgivare och andra intresserade möjlighet att mötas. Här diskuteras markstruktur och markpackning vid en dräneringsdag på Skottorp i Halland. Foto: Helena Aronsson.

Spara

Frågor om specifika områden


Kontaktinformation

Helena Aronsson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för mark och miljö, SLU
helena.aronsson@slu.se, 018-672466

Mats Söderström, Samverkanslektor i precisionsodling
Institutionen för mark och miljö, SLU
mats.soderstrom@slu.se, 0511-67244 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se