Samverkan vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 22 augusti 2017
collaboration.jpg

Samverkan med det omgivande samhället är en förutsättning för att vår forskning och miljöanalys ska komma till verklig nytta.

Institutionen för mark och miljö samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Vi möter också skolans och allmänhetens frågor om marken och hur vi kan bruka den uthålligt.

Kontakta gärna samverkanslektorerna i första hand om du har frågor eller något att diskutera, men vi är många som gärna svarar på frågor!

Fältdagar ger forskare, lantbrukare, rådgivare och andra intresserade möjlighet att mötas. Här diskuteras markstruktur och markpackning vid en dräneringsdag på Skottorp i Halland. Foto: Helena Aronsson.

Spara

Frågor om specifika områden

Miljöanalys

I vårt miljöanalysarbete genereras data kring tillståndet i miljön. Från institutionen koordineras programmen för Klimat och Jordbrukslandskap. Läs mer nedan.

  • Klimat - Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.
  • Jordbrukslandskap - Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering.

Kontaktinformation

Helena Aronsson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för mark och miljö, SLU
helena.aronsson@slu.se, 018-672466

Mats Söderström, Samverkanslektor i precisionsodling
Institutionen för mark och miljö, SLU
mats.soderstrom@slu.se, 0511-67244 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se