Miljöanalys

Senast ändrad: 15 september 2016

SLU bedriver fortlöpande miljöanalys på uppdrag av regeringen. Det innebär att SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter för att analysera miljöutvecklingen. SLU bistår också myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut på en rad områden.

För mer information om institutionens fortlöpande miljöanalys kontakta Hjalmar Laudon.


Kontaktinformation
Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se