Sveriges lantbruksuniversitet

Personal vid institutionen för skogens ekologi och skötsel


Antal sökresultat: 108
Lars Laestadius
Lars Laestadius
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +1 301 675-1112
E-post: lars.laestadius@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Linah Ababneh
Linah Ababneh
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi
E-post: linah.ababneh@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Bengt Andersson
Bengt Andersson
Laboratorieassistent, 1:e vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46-90-786 8410, +46-70-231 6202
E-post: bengt.andersson@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Laura Benegas
Laura Benegas
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46-90-786 8604
E-post: laura.benegas@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Meredith Blackburn
Meredith Blackburn
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8548, +46-73-026 0471
E-post: meredith.blackburn@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Robert Blasko
Robert Blasko
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: robert.blasko@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Elisabet Bohlin
Elisabet Bohlin
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa

Telefon: +46-90-786 8282
E-post: elisabet.bohlin@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Åsa Boily
Åsa Boily
Laboratoriechef vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46-90-786 8408
E-post: asa.boily@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Mark Bonner
Mark Bonner
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46-90-786 8254
E-post: mark.bonner@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Jinshu Chi
Jinshu Chi
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46-90-786 8176
E-post: jinshu.chi@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Sarah Cogos
Sarah Cogos
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria
E-post: sarah.cogos@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Lars Dahlberg
Lars Dahlberg
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
E-post: lars.dahlberg@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Elisabeth Degerstedt
Elisabeth Degerstedt
Institutionsadministratör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8324
E-post: elisabeth.degerstedt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med forskarutbildningsadministration men även med fakturahantering i Palette. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Forskarutbildningsadministration (rapporteringar, registreringar, kursadministration), Rapportering av vetenskapliga publikationer, Ansvarig för Palette (upplägg av nya användare),Fakturahantering, Fakturering, Posthantering, Diarium (registrering av utgående och inkommande handlingar)

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Blaize Denfeld
Blaize Denfeld
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: blaize.denfeld@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ann Dolling
Ann Dolling
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa

Telefon: +46-90-786 8383, +46-70-699 7452
E-post: ann.dolling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Gustaf Egnell
Gustaf Egnell
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig bioenergi

Telefon: +46-90-786 8455, +46-70-342 7586
E-post: gustaf.egnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om skogsbränslen från konventionellt skogsbruk. Det omfattat i dagsläget främst avverkningsrester i form av grenar och toppar, så kallad grot, och på sikt även stubbar och klena stammar. Inte minst grotskörden innebär att biomassaskörden ökar måttligt medan uttaget av näring ökar högst markant. Mitt specialområde är att söka svar på hur detta ökade näringsuttag påverkar skogsproduktionen på kort och lång sikt. Denna fråga kopplar till frågor om behovet av näringskompensation med till exempel vedaska och kväve samt till skogsbränslets kolbalans och därmed effekt på de växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet. Delar av min tid är jag knuten till det tvärvetenskapliga projektet Future Forests. Jag deltar också som expert i de certifieringsprocesser rörande biodrivmedel och biobränslen som pågår inom Europa (CEN/TC 383) och globalt (ISO/TC 248). Jag är också nationell ledare inom IEA Annex 43 Biomass Feedstocks for Energy Markets.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Betty Ehnvall
Betty Ehnvall
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: betty.ehnvall@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Jenny Ekman
Jenny Ekman
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium
E-post: jenny.ekman@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Margareta Elfving
Margareta Elfving
Försökstekniker vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46-90-786 8604
E-post: margareta.elfving@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Jan Falck
Jan Falck
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropisk skogsskötsel

Telefon: +46-90-786 8202
E-post: jan.falck@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Benjamin Forsmark
Benjamin Forsmark
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi

Telefon: +46-90-786 8244
E-post: benjamin.forsmark@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel,Skogsmarksgränd

901 83 Umeå

Oskar Franklin
Oskar Franklin
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: oskar.franklin@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Carol Frost
Carol Frost
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem

Telefon: +46-90-786 8228
E-post: carol.frost@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Rosa Goodman
Rosa Goodman
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8168
E-post: rosa.goodman@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anders Granström
Anders Granström
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för brandekologi

Telefon: +46-90-786 8339, +46-70-229 7296
E-post: anders.granstrom@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Linda Gruffman
Linda Gruffman
Programsekreterare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8169
E-post: linda.gruffman@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Michael Gundale
Michael Gundale
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi

Telefon: +46-90-786 8427
E-post: michael.gundale@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Kelley Gundale
Kelley Gundale
Forskningsassistent vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem

Telefon: +46-90-786 8444
E-post: kelley.gundale@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

David Hadden
David Hadden
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: 018-672409
E-post: david.hadden@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , Umeå



Göran Hallsby
Göran Hallsby
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsodling

Telefon: +46-90-786 8470
E-post: goran.hallsby@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskare och lärare i skogsföryngring med särskild inriktning mot artificiell föryngring (markbehandling, plantering mm). I boreal skog fokus på målstyrd och kostnadseffektiv skogsföryngring. I tropisk regnskog (genom projekt på Borneo och i Brasilien) fokus på rehabilitering av degenererad naturskog och hållbara skogsskötselsystem. Information, uppdragsutbildning, kursutveckling.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Niles Hasselquist
Niles Hasselquist
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Ekohydrologi

Telefon: +46-90-786 8208, +46-76-148 4834
E-post: niles.hasselquist@slu.se

Arbetsbeskrivning: I am an ecosystem ecologist with a strong research background in botany, plant physiology, mycology, plant-soil interactions, terrestrial carbon and nitrogen cycling, and disturbance ecology. The unifying theme running throughout my research is the use of stable isotopes to increase our understanding of how anthropogenic stressors and climate variability affect the complex interactions and feedbacks among plants, soil microbes (namely mycorrhizal fungi), and biogeochemical cycles in terrestrial ecosystems.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Nils Henriksson
Nils Henriksson
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46-90-786 8451, +46-70-456 3513
E-post: nils.henriksson@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Simone Heupel Santos
Simone Heupel Santos
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46-90-786 8614
E-post: simone.heupel.santos@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Reinert Huseby Karlsen
Reinert Huseby Karlsen
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: 0729430234
E-post: reinert.huseby.karlsen@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Björn Hånell
Björn Hånell
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig torvmarkslära

Telefon: +46-90-786 8297, +46-70-689 8478
E-post: bjorn.hanell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskning och undervisning i skogsskötsel och om torvmarkers nyttjande och bevarande, samt ansvar för uppdragen som Vice President i IUFRO och President i International Peat Society.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Mona N Högberg
Mona N Högberg
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markekologi

Telefon: +46-90-786 8424, +46-70-515 3080
E-post: mona.n.hogberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetet omfattar forskning, handledning av studenter på alla nivåer och post-doktorer, undervisning på jägmästarprogrammet, samt interna och externa akademiska uppdrag (till exempel ledamot i nämnder, opponent, och granskare av forskningsansökningar samt vetenskapliga artiklar). Forskningsarbetet bedrivs huvudsakligen i fält och interdisciplinärt i samarbeten med jägmästare, växtfysiologer och markforskare. Forskningsområdet omfattar samspelet mellan marken, mikroorganismerna, träden och andra växter i boreala skogsekosystem. Särskild tyngd ges markmikroorganismerna (inklusive mykorrhizasvamparna) deras artsammansättning och fysiologi, deras förråd av näringsämnen och vad naturliga såväl som experimentellt introducerade variationer av dessa egenskaper betyder för näringsomsättning och förluster.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Lars Högbom
Lars Högbom
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markekologi
E-post: lars.hogbom@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Greger Hörnberg
Greger Hörnberg
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46-73-800 08 76
E-post: greger.hornberg@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Theresa Ibáñez
Theresa Ibáñez
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
E-post: theresa.ibanez@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ulrik Ilstedt
Ulrik Ilstedt
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46-90-786 8390, +46-70-151 0075
E-post: ulrik.ilstedt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag är forskare och lärare på institutionen för skogens ekologi och skötsel. Min forskning inriktar sig på att förbättra levnadsförhållandena för människor i tropikerna genom att öka kunskapen om hur vi kan använda träd för att förbättra (restaurera) områden som skadats av oförsiktighet eller andra orsaker. I Malaysia arbetar jag och mina kollegor med stöd av IKEA för att restaurera skadad regnskog. I Burkina Faso och Kenya undersöker jag hur träd kan förbättra marken och vattentillgången. Min undervisning handlar om skogsekologi, hydrologi och marklära för jägmästarstudenter.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Tao Jiang
Tao Jiang
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markkemi

Telefon: +46-90-786 8467
E-post: tao.jiang@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Gun-Marie Johansson
Gun-Marie Johansson
Ekonom vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8403
E-post: gun-marie.johansson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med övergripande ekonomiadministration. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Projektekonomi (kontraktshantering, kalkyler, uppföljningar och redovisningar) Budget och bokslutsarbete (enhetsbudgetar, kalkyler, månadsavstämningar, kvartals- del- och helårsbokslut). Beslutsstöd till Institutionsledning Fakturahantering och attester, löpande bokföring Samordning och stöd i administrativ verksamhet

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Torbjörn Josefsson
Torbjörn Josefsson
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46 70 66 66 493
E-post: torbjorn.josefsson@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Arnis Jurevics
Arnis Jurevics
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig bioenergi
E-post: arnis.jurevics@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar om skogsbränslen från skogsbruk, grenar och toppar (grot) samt stubbar. Bioenergi är en förnybar energi källa som kan minska mängden växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet. Men uttag av biomassa kan påverka långsiktigt produktivitet. Därför måste man forska om detta för att kunna förstå vad är bäst för klimatet och samhället – att skörda biomassa eller inte.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Elin Jutebring Sterte
Elin Jutebring Sterte
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: elin.jutebring.sterte@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Sandra Jämtgård
Sandra Jämtgård
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark organiskt kväve

Telefon: +46-90-786 8443
E-post: sandra.jamtgard@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Järvi Järveoja
Järvi Järveoja
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46-90-786 8167
E-post: jarvi.jarveoja@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Paul Kardol
Paul Kardol
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar

Telefon: +46-90-786 8398
E-post: paul.kardol@slu.se

Arbetsbeskrivning: As an ecologist, I build on basic ecological theory in investigating effects of natural and anthropogenic disturbances on terrestrial ecosystems. It has become increasingly acknowledged that individual species’ responses to environmental changes strongly depend on community context and on multi-trophic interactions. Single species experiments may provide little information on whole ecosystem functioning under environmental change. Therefore, in my research, I explicitly focus on community dynamics, both under natural conditions (e.g. succession) and as affected by human impacts. My research particularly regards linkages between plant communities and soil communities and the consequences of plant-soil interactions for ecosystem functioning.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Morgan Karlsson
Morgan Karlsson
Tekniker vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
E-post: morgan.karlsson@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anders Karlsson
Anders Karlsson
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ungskogsbehandling - röjning

Telefon: +46-90-786 8446, +46-73-084 0041
E-post: anders.karlsson@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anne Kempel
Anne Kempel
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem

Telefon: +46-90-786 8228
E-post: anne.kempel@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Kyungjin Kim
Kyungjin Kim
Institutionsadministratör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8272
E-post: kyungjin.kim@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Franziska Koebsch
Franziska Koebsch
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: franziska.koebsch@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Nataliia Kozii
Nataliia Kozii
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8177
E-post: natalia.kozii@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Hjalmar Laudon
Hjalmar Laudon
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8584, +46-70-560 6625
E-post: hjalmar.laudon@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Jason Leach
Jason Leach
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: jason.leach@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

William Lidberg
William Lidberg
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays

Telefon: +46-90-786 8655, +46-70-629 5567
E-post: william.lidberg@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Fredrik Lidman
Fredrik Lidman
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8252, +46-070-279 6422
E-post: fredrik.lidman@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Hyungwoo Lim
Hyungwoo Lim
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46-90-786 8415
E-post: hyungwoo.lim@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Tobias Lindborg
Tobias Lindborg
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: 072-2220787
E-post: tobias.lindborg@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Weiqiu Liu
Weiqiu Liu
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
E-post: weiqiu.liu@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ylva Lundell
Ylva Lundell
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa

Telefon: +46-90-786 8337, +46-73-050 1168
E-post: ylva.lundell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag arbetar inom forskningsprogrammet skog och hälsa, vilket studerar sambandet mellan skogsvistelse och människors välmående. Hittills har forskningen framför allt fokuserat på skogen som möjlig plats för rehabilitering av människor med hög stressnivå, samt på hur denna skog bör se ut.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Jonas Lundholm
Jonas Lundholm
Kemist vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46-90-786 8477
E-post: jonas.lundholm@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Tomas Lundmark
Tomas Lundmark
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel

Telefon: +46-90-786 8480, +46-70-631 7412
E-post: tomas.lundmark@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Hanna Lundmark
Hanna Lundmark
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46-90-786 8404
E-post: hanna.lundmark@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Lars Lundqvist
Lars Lundqvist
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsproduktion

Telefon: +46-90-786 8407, +46-70-259 5818
E-post: lars.lundqvist@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar inom ämnet skogsskötsel. Undervisningen sker inom kurser i skogsskötsel på alla nivåer inom jägmästarutbildningen, genom handledning av kandidat- och examensarbeten, samt genom handledning av doktorander inom forskarutbildningen. Min forskning ligger inom delämnet skogsproduktion, där jag sedan början av 1980-talet har studerat blädning och blädningsbruk (hyggesfritt skogsbruk). Jag studerar även mer traditionella skogsproduktionsfrågor och då framförallt hur träds tillväxt påverkas av att de måste anpassa sig till den mekaniska belastning som de utsätts för när vind och snö får dem att svaja. Delar av min tid är jag knuten till det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anna Lupon
Anna Lupon
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8170
E-post: anna.lupon@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Daniel Lussetti
Daniel Lussetti
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropisk skogsskötsel

Telefon: +46-90-786 8559
E-post: daniel.lussetti@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Tord Magnusson
Tord Magnusson
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för produktionsekologi

Telefon: +46-90-786 8344, +46-70-396 8751
E-post: tord.magnusson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag arbetar som huvudlärare i Markvetenskap, f f a inom grundutbildningen (jägmästarprogrammet). Min kompetensprofil karaktäriseras framför allt av bredd inom allmän markvetenskap, inkl tillämpad skoglig marklära med inriktning mot såväl skogsproduktion som miljökonsekvenser. Jag bedriver också viss forskning, bl a inriktad mot effekter av skogsbruksåtgärder på mark och vatten.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Eliza Maher Hasselquist
Eliza Maher Hasselquist
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8603
E-post: eliza.hasselquist@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Abdulmajid Mahomoud
Abdulmajid Mahomoud
Tekniker vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46-90-786 8187, +46-73-6326725
E-post: abdulmajid.mahomoud@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag är tekniker och laborant vid institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå, jag delar även min tid på trädgårdsanläggningen. Jag började som tekniker på genetik och växtfysiologi på SLU och UPSC. Proverna jag hanterar kommer uteslutande från skogen i form av bäckvatten och skogsförna men även från jordbruket. Mina arbetsuppgifter inkluderar även skötsel av anlagda försöksväxter och odlingsanläggningen. I växthuset och laboratoriet sköter jag och hanterar torkning, vägning, klimatkammaren, samt förbereder vattenprover för analys. De analyser som jag kör på labbet är spektrofotometri, GC, pH titrator, TOC, samt jonkromatografi. Data behandlas också innan leverans till kunderna.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anders Malmer
Anders Malmer
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46-18-671 693, +46-90-786 8416, +46-70- 645 9299
E-post: anders.malmer@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

John D Marshall
John D Marshall
Gästprofessor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel

Telefon: +46-90-786 8601
E-post: john.marshall@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ross Mcmurtrie
Ross Mcmurtrie
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: ross.mcmurtrie@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Tommy Mörling
Tommy Mörling
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsproduktion

Telefon: +46-90-786 8516, +46-70-322 8516
E-post: tommy.morling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar inom skogsskötsel och skogsproduktion med inriktning mot ved- och virkesegenskaper. Jag är studierektor på institutionen och biträdande prefekt.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Mats Nilsson
Mats Nilsson
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46-90-786 8375, +46-70-688 4409
E-post: mats.b.nilsson@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring

Telefon: +46-90-786 8440, +46-70-556 6604
E-post: marie-charlotte.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Professor i skogsföryngring

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Gudrun Norstedt
Gudrun Norstedt
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria
E-post: gudrun.norstedt@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Gert Nyberg
Gert Nyberg
Koordinator vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46-090-786 8255, +46-70-294 7577
E-post: gert.nyberg@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Torgny Näsholm
Torgny Näsholm
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46-90-786 8205
E-post: torgny.nasholm@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Stefan Osterwalder
Stefan Osterwalder
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: stefan.osterwalder@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Mikaell Ottosson Löfvenius
Mikaell Ottosson Löfvenius
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för produktionsekologi

Telefon: +46-90-786 8327, +46-933-615 31
E-post: mikaell.ottosson.lofvenius@slu.se

Arbetsbeskrivning: Research and teaching in forest meteorology and climatology. Station PI of ICOS-Svartberget and GAW ozone station in Vindeln.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Matthias Peichl
Matthias Peichl
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46-90-786 8463
E-post: matthias.peichl@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ann-Kathrin Persson
Ann-Kathrin Persson
Institutionsekonom vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8385
E-post: ann-kathrin.persson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med ekonomi- och grundutbildningsadministration men även med lokaladministration. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Projektadministration (kontraktshantering, kalkyler, uppföljningar, redovisningar ), Budget- och bokslutsarbete (enhetsbudgetar, budget grundutbildning, kalkyler, månadsavstämningar), Grundutbildningsadministration (rapporteringar, registreringar, kursadministration), Lokaladministration (hyresberäkningar, kontor/arbetsplatser för anställda, logistik, inköp), Fakturahantering, fakturering, löpande bokföring

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Stefan Ploum
Stefan Ploum
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8171
E-post: stefan.ploum@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anna-Maria Rautio
Anna-Maria Rautio
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46-90-786 8601, +46-70-277 2878
E-post: anna-maria.rautio@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag har disputerat inom skogshistoria med fokus på det samiska nyttjandet av vilda växter i förindustriell tid.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ulf Renberg
Ulf Renberg
Institutionsadministratör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8580
E-post: ulf.renberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med personaladministration. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Nyanställningsärenden, Förlängning av tidsbegränsade anställningar, Granska reseräkningar, Övriga frågor om din anställning, Katalogansvarig, Ansvarig för vår informations TV och Informationstavla

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Noelia Saavedra Berlanga
Noelia Saavedra Berlanga
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8173
E-post: noelia.saavedra@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Kenneth Sahlen
Kenneth Sahlen
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: 090-7868252, 070-6553633
E-post: kenneth.sahlen@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Pauliina Schiestl-Aalto
Pauliina Schiestl-Aalto
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: pauliina.schiestl.aalto@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Johnny Schimmel
Johnny Schimmel
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46-90-786 8439, +46-70-631 2519
E-post: johnny.schimmel@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Javier Segura
Javier Segura
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi

Telefon: +46-90-786 8168, +46-76-839 9979
E-post: javier.segura@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Carl Seielstad
Carl Seielstad
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för brandekologi
E-post: carl.seielstad@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Hans Sjögren
Hans Sjögren
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ungskogsbehandling - röjning

Telefon: +46-90-786 8346
E-post: hans.sjogren@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Cecilie Skov Nielsen
Cecilie Skov Nielsen
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: cecilie.skov.nielsen@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ulf Skyllberg
Ulf Skyllberg
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markkemi

Telefon: +46-90-786 8460
E-post: ulf.skyllberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om biogeokemiska processer i mark och vatten. Forskningen fokuserar på miljögiftet kvicksilver och innefattar såväl en fördjupad förståelse av grundläggande processer som styr omvandling och bioupptag av kvicksilver som mer direkta effekter av markanvändning som olika skogsbruksåtgärder och restaurering av våtmarker. Studier bedrivs i kontrollerad laboratoriemiljö och i fält och omfattar såväl skogsmark, våtmarker och sjöar som miljöer kraftigt förorenade av lokala industrier. Ett mål är att lägga en vetenskaplig grund för rekommenderade skogsbruksåtgärder som minimerar negativa effekter av kvicksilver i akvatiska ekosystem.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Yu Song
Yu Song
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markkemi

Telefon: +46-90-786 8467
E-post: yu.song@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Clydecia Spitzer
Clydecia Spitzer
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar
E-post: clydecia.spitzer@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Zsofia Reka Stangl
Zsofia Reka Stangl
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: zsofia.reka.stangl@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Ida Taberman
Ida Taberman
Tekniker vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46-90-786 8216
E-post: ida.taberman@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Tejshree Tiwari
Tejshree Tiwari
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: 090-7868509
E-post: tejshree.tiwari@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Erik Valinger
Erik Valinger
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel - risker

Telefon: +46-90-786 8335
E-post: erik.valinger@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

David Wardle
David Wardle
Gästprofessor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem

Telefon: +46-90-786 8471, +46-70- 658 9281
E-post: david.wardle@slu.se

Arbetsbeskrivning: I work as a Professor of Soil and Plant Ecology, and his research explores the links between aboveground and belowground communities and their consequences for ecosystem functioning. Much of his research is field based, and includes work in Swedish boreal forest and subarctic tundra, and forests in New Zealand, Australia and elsewhere. Current projects focus on ecosystem impacts of invasive biota; consequences of wildfire; ecological changes across successional, retrogressive and elevational gradients; aspects of island ecology; and the ecological role of forest understory vegetation.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Pär Wilhelmsson
Pär Wilhelmsson
Forskningsassistent vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: par.wilhelmsson@slu.se

Postadress:
Vindelns försöksparker

92291 VINDELN
Besöksadress: Svartbergets fältforskningsstation , Umeå



Wei Zhu
Wei Zhu
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: wei.zhu@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Anneli Ågren
Anneli Ågren
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays

Telefon: +46-90-786 8365, +46-72-714 4792
E-post: anneli.agren@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om vattnet i skogen. Jag jobbar dels med grundforskning kring biogeokemiska interaktioner mellan mark och vatten samt modellering av klimatförändringens påverkan på vattenkvaliten. Men även med tillämpad forskning kring att utveckla ny teknik för att uppnå de Svenska miljömålen. Grundtänket är att identifiera de mest känsliga områden i landskapet så att dessa områden kan få ett bättre skydd. Utifrån den nya nationella höjdmodellen (NNH) modellerar jag hur vattnet rinner i landskapet och kan på så sätt generera högupplösta kartor över grundvattenutströmningsområden. Dessa områden är extra känsliga för körskador och är extra skyddsvärda då de är viktiga biogeokemiska och ekologiska "hotspots" i landskapet. Genom att identifiera dessa mer skyddsvärda områden på kartor kan de ges ett bättre skydd. Jag är knuten till det tvärvetenskapliga projektet Future Forests och kordinerar Formas starka forskarmiljö ForWater.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Mats Öquist
Mats Öquist
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi

Telefon: +46-90-786 8525, +46-70-554 0361
E-post: mats.oquist@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Lars Östlund
Lars Östlund
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46-90-786 8442, +46-70-511 1299
E-post: lars.ostlund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag är professor i skogsekologi med inriktning mot skogshistoria och jag är också prefekt vid institutionen.

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå