Utbildning

Senast ändrad: 30 juni 2016

Grundutbildning
Institutionen erbjuder ett brett spektrum av kurser, främst inom skoglig vegetationsekologi, skoglig marklära, virkeslära och skogsskötsel. De flesta kurserna är knutna till Jägmästarprogrammet - men vissa erbjuds också som fristående kurser.

Omkring 30-35 examensarbeten handleds av institutionens medarbetare årligen. Många av dessa sker i samarbete med skogsföretag eller myndigheter. 

För ytterligare information läs mer om grundutbildningen i menyn nedan, eller via fakultetens grundutbildningsinformation. Ansvarig för grundutbildningen vid institutionen är studierektor Tommy Mörling{Accordion} 

{Accordion} 

 

 

Forskarutbildning
En stor andel av institutionens forskning utförs av forskarstuderande. Institutionen ger forskarutbildning inom de sina kompetensområden. I vår forskarutbildningen ingår ofta både fältarbete och arbete på lab. I huvudsak riktas forskningen mot den boreala skogen - men arbete utförs också i subarktiska och nemorala områden i Sverige samt i andra länder såsom Etiopien, Nya Zeeland och USA.

En forskarutbildning från start fram till färdig avhandling tar normalt fyra år inklusive kurser i ämnen som den boreala skogens ekologi och ekofysiologi samt hur man skriver en vetenskaplig artikel. I avhandlingen ingår normalt fyra vetenskapliga artiklar, varav minst en är publicerad, samt en sammanläggningsuppsats.

"I came to Umeå and the department of Forest Ecology and Management to do my research because it is the leading department within the field of biogeochemistry of boreal forests. So far, I enjoy it!" Jakob Schelker, Forskarstuderande.

Frågor kring forskarutbildning hänvisas till Michael Gundale som är forskarutbildningsansvarig på institutionen tel +46-90-786 8455 eller till fakultetens forskarutbildningsinformation.

Läs mer om forskarutbildnignen på denna sida 

Läs mer om grundutbildningen

Institutionen ansvarar ca 15 kurser inom ämnena vegetationsekologi, markvetenskap och skogsskötsel samt samarbetar med andra institutioner i ytterligare ett antal kurser. De flesta kurserna ingår i SLU:s Jägmästarutbildning, men kurserna på påbyggnadsnivå kan läsas fristående.

2010 introducerades ett nytt kurspaket på påbyggnadsnivå helt på engelska - Forest Ecology and Management. Kurserna är utvecklade för att passa såväl jägmästarutbildningen som svenska och utländska studenter med kandidatexamen.

För frågor kontakta Tommy Mörling, studierektor för grundutbildning vid institutionen.

På jägmästarprogrammet ansvarar institutionen för följande kurser (kursansvarig):

För aktuella kursperioder och kursplaner se studentwebben.

År 1:
- Skogsekosystemet 28 hp (Göran Hallsby Öppnas i nytt fönster)
- Botanik 4 hp (Ann Dolling Öppnas i nytt fönster)

År 2:
- Ekologi och skogsskötsel i norra Sverige 14 hp (Erik Valinger Öppnas i nytt fönster)
- Rättskunskap i skogsbruket 4 hp (Göran Hallsby Öppnas i nytt fönster)
- Ekosystemets biogeokemi och fysik  19 hp (Mikaell Ottosson-Löfvenius Öppnas i nytt fönster)

År 3:
- Skogsskötsel & skogsbruksplanering 15 hp (Tommy Mörling)
- Ekologi 15 hp (Michael Gundale)
- Kandidatarbete i skogsvetenskap 15 hp (Tommy Mörling)

År 4 & 5 (fristående kurser): Kurspaket i Forest Ecology and Management
- Site productivity and production ecology 15 hp (Ulrik Ilstedt Öppnas i nytt fönster)
- Silviculture - advanced 7,5 hp (Erik Walinger Öppnas i nytt fönster)
- Forest vegetation ecology 7,5 hp (Anders Jäderlund Öppnas i nytt fönster)
- International silviculture 7,5 hp (Hans Sjögren Öppnas i nytt fönster)
- Sustainable forest management of boreal forests 15 hp (Göran Hallsby Öppnas i nytt fönster)
- Forest history 7,5 hp (Lars Östlund Öppnas i nytt fönster)
- Fire management I 7,5 hp (Anders Granström Öppnas i nytt fönster)

Läs mer om examensarbeten

Examensarbeten
Omkring 25 examensarbeten handleds av institutionens medarbetare årligen. Många av dessa sker i samarbete med skogsföretag eller myndigheter och flera utförs inom ramen för pågående forskningsprojekt. Här Öppnas i nytt fönster hittar du en lista med ämnesområden och handledare.

Är du intresserad av att göra ett examensarbete inom visst ämne och har en idé så ta kontakt med lärare/forskare på institutionen. Vi uppmuntrar studenter till att komma med egna förslag som ni kan diskutera vidare. De flesta lärare/forskare har även liggande uppslag till examensarbeten som ni kan diskutera. En del lediga examensarbeten annonseras även ut. Ett gemensamt tillfälle för information om examensarbeten brukar genomföras varje höst, se mer information från fakulteten. Se även det här videoklippet för mer information! Öppnas i nytt fönster

Ämnesområden med handledare och förslag till examensarbeten
Öppnas i nytt fönster

Rutiner för examensarbeten
Öppnas i nytt fönster

Blankett för exjobbets framsida & titelsida för publicering i EPSILON Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Mer information om självständiga arbeten hittar du på studentwebben. Öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Tommy Mörling
Studierektor
090-786 85 16 eller 070-322 85 16

Ann-Kathrin Persson
Utbildningsadministratör
090-786 83 83
  

Ämnesansvariga

Göran Hallsby 
Skogshushållning
090-786 84 70

Tord Magnusson
Markvetenskap
090-786 83 44

Ann Dolling
Biologi
090-786 83 83; 070-699 74 52


Kontaktinformation
Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se