Bärprognoser

Senast ändrad: 10 augusti 2016
DSC01538.JPG

Enheten för skoglig fältforskning, tillsammans med Riksskogstaxeringen, gör årliga prognoser över tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar.

Rekordår för blåbär! Det visar 2016 års blåbärsprognos.

Lingonprognosen 2016 visar på ett dåligt år för lingon i större delen av landet, även i år.

Nedan finns länkar till tidigare års blåbärs- och lingonprognoser.

Fakta:

Bärprognoserna bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se