Skogspatologi

Senast ändrad: 29 juni 2017
log-pile.jpg

Vår forskning om skogspatologi handlar om trädsjukdomar som orsakas av skadliga svampar. Vi studerar interaktionen mellan skadegörare, träd och den omgivande miljön från molekylär nivå till ekosystemnivå.

Vi undersöker biologin hos de patogena svamparna, kolonisering och spridningsmönster samt möjliga åtgärder för att kontrollera och förhindra skador på skogen.

Välkommen in till SkogSkada för att läsa mer, diagnostisera eller rapportera in skador på skog.

Se en film från Future Forest om skogsbruket och klimatförändringarna.

Pågående forskningsprojekt

Stora samarbetsprojekt inom skogspatologi


Kontaktinformation

Professor Jan Stenlid

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-671807

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se