Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig planering

Skoglig planering handlar om att fatta beslut om skogens framtida utveckling. När, var och hur ska olika skogsskötselåtgärder utföras på en fastighet eller i ett landskap för att uppnå målsättningarna med skogsbruket?

Ämnesområdet skoglig planering är fokuserat på planeringsprocesser för olika typer av markägare och syftar till att utveckla kunskap och metodik som i praktisk tillämpning kan bidra till ett hållbart skogsbruk med avseende på ekonomi, naturvärden och sociala aspekter.

Dessa sidor är under utveckling!

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: eva-maria.nordstrom@slu.se