Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsmästarskolan

Skogsmästarskolans huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

Vårt utbildningsprogram är Skogsmästarprogrammet, 180 hp, Bachelor of Science in Forest Management. Vi erbjuder också fristående högskolekurser inom olika ämnesområden samt, i samarbete med naturbruksgymnasier, Skogligt Basår som en väg in på programmet.

På forskningssidan ligger institutionens ämnesområden främst inom hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling. Vår uppdragsverksamhet har de senaste åren framförallt varit fokuserad på internationella projekt med insatser i olika länder. Utöver detta bedriver Skogsmästarskolan också konferensverksamhet.

Publicerad: 22 augusti 2016 - slu.se