Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsmästarskolan

 

 

 

 

 

 

Schemasidan

Skogsmästarskolans huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

Vårt utbildningsprogram är Skogsmästarprogrammet 180 hp
Bachelor of Science in Forest Management.  Vi erbjuder också
fristående högskolekurser inom olika ämnesområden samt, i samarbete
med naturbruksgymnasier, Skogligt Basår som en väg in på programmet.

Skinnskattebergs herrgård har fungerat som fast punkt för utbildning av
skogsmästare sedan 1945. Herrgården, som ligger i hjärtat av Bergslagen,
är numera ett modernt utbildningshus i den region där praktisk skogsutbildning initierades för mer än 150 år sedan.

Publicerad: 30 juni 2016 - slu.se