Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Forskningen vid institutionen för vatten och miljö ökar förståelsen för akvatiska ekosystem, förbättrar miljöanalys och miljöövervakning, och bidrar till ett hållbart nyttjande av vatten och andra naturresurser.

Våra pågående och avslutade projekt finner du genom knapparna nedan. Mer information om vårt arbete med olika miljöfrågor, verktyg och de olika landskaps­typer vi arbetar med finner du längre ner på sidan.

forskningsområden.jpg

Forskning på Vatten och miljö

En viktig del av vår forskning är att ta fram kunskap om hur olika miljöindikatorer varierar i tid och rum, samt att skilja mänsklig påverkan på vattenmiljön från naturliga variationer.

Vi studerar bland annat hur föroreningar, markanvändning och klimatförändringar påverkar vattnens ekosystem, både kemiskt och biologiskt. Forskningen baseras på miljöövervakningsdata, fältstudier och experiment. Vi utvecklar också datormodeller för att upptäcka sådan påverkan.

Vår forskning kan delas in efter olika forskningsområden. Klicka på någon av knapparna nedan för att läsa mer om ett visst forsknings­område. För att ge en mer fullständig bild så inkluderas även den tillämpade forskning som sker inom området fortlöpande miljöanalys.

OMK_Elin_Henrik.JPG

Forskningsinfrastruktur

Till vår hjälp har vi tillgång till tre egna forskningslaboratorier, samt deltar i de nationella infrastruktursatsningarna SITES och Integrerad monitoring. Därutöver är vi nationella datavärdar för vattenkemiska och biologiska data från sjöar och vattendrag.

Publicerad: 15 mars 2017 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se