DNA-streckkodning

Senast ändrad: 22 maj 2017
DNAlab.jpg

Projektet "Bentiska kiselalger med DNA" utvecklar DNA-streckkodningsmetoden (”barcoding”) med syftet att förbättra övervakningen av bentiska kiselalger i Sverige.

Några forskargrupper har visat att man kan använda DNA-barcoding för ekologisk statusklassning, och CEN standarder är under utveckling, men det finns många frågetecken som måste utredas först.

Samarbete med INRA, NIVA, SYKE & The Royal Botanic Garden Edinburgh.

Doktorand finansierad av Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne ”New methods improving freshwater conservation and management” (focus on method development)

SYNTHESYS project for a coopertaion with the Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) to study Fragilaria (focus on phycology)

Publikationer:

Referensbibliotek (kompletteras kontinuerligt), open access 21.9.2015:
http://138.102.89.206/new_rsyst_alg/
Rimet et al. (2016). R-Syst::diatom: an open-access and curated barcode database for diatoms and freshwater monitoring. Database. DOI: 10.1093/database/baw016.

 

 


Kontaktinformation

Maria Kahlert,  forskare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
maria.kahlert@slu.se, 018-67 31 45

Sidansvarig: Maria.kahlert@slu.se