Miljöföroreningars påverkan på bentiska kiselalger

Senast ändrad: 28 oktober 2016
deformed diatoms.jpg

Projektet skall undersöka möjligheterna till att använda bentiska kiselalger som en bioindikator för miljöfarliga ämnen i svenska inlandsvatten


Kontaktinformation

Maria Kahlert,  forskare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
maria.kahlert@slu.se, 018-67 31 45

Sidansvarig: Maria.Kahlert@slu.se