Styrmekanismer av bentiska kiselalger i svenska sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 15 oktober 2016

Forskningsprojektet syftar till att öka förståelsen för hur bentiska kiselalger regleras i svenska inlandsvatten


Kontaktinformation

Maria Kahlert,  forskare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
maria.kahlert@slu.se, 018-67 31 45

Sidansvarig: Maria.Kahlert@slu.se