WAMBAF

Senast ändrad: 16 mars 2017

WAMBAF (Water Management in Baltic Forests) är ett treårigt projekt med syfte att minska utsläpp av kvicksilver, kopplat till skogsbruk, i Östersjön samt i vattendrag och sjöar i länder kring Östersjön


Kontaktinformation