REFRESH - Adaptiva strategier för att minska effekterna av klimatförändringar

Senast ändrad: 15 oktober 2016

Projektet "REFRESH – Adaptiva strategier för att minska effekterna av klimatförändringar på europeiska sötvattenekosystem" startade 2010 och pågick till 2013.

Det viktigaste målet för REFRESH är att utveckla ett ramverk som gör det möjligt för vattenmyndigheterna att utforma kostnadseffektiva restaureringar av sjöar och vattendrag. Arbetet fokuserar på de förväntade framtida effekterna av klimatförändringen och markanvändning. REFRESH ska utvärdera en rad specifika åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna på sötvattnets kvantitet och kvalitet samt den biologiska mångfalden. Fokus ligger på tre huvudsakliga klimatrelaterade typer av påverkan och dessas interaktioner: ökande temperatur, förändringar i vattenstånd och flöde samt överskott av näringsämnen.

Projektet är ett samarbetsprojekt inom EU FP7. SLU bidrar med 594 000 Euro.

Från institutionen medverkar Richard K. Johnson, David Angeler, Didier Baho, Stina Drakare, Leonard Sandin, Karin Almlöf, Peter Carlson, Kristina Tattersdill och David Landbecker.

Extern samarbetspartner och tillika projektkoordinator är Martin Kernan, UCL, Storbritannien.


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se