CLEO - Climate change and Environmental Objectives

Senast ändrad: 15 oktober 2016

Projektet "CLEO - Climate change and Environmental Objectives" startade 2010 och pågick till 2015.

Syftet med projektet är att utreda hur klimatförändringen påverkar möjligheterna att uppfylla de uppsatta miljömålen för 2020. Hur ska nästa generation miljömål för 2050 formuleras med tanke på klimatförändringar, förändringar i markanvändning och deponering av föroreningar? Hur ska strategierna för minskade utsläpp utvecklas så att vi maximerar synergieffekterna för att nå miljömålen?

Projektet finanisieras av Naturvårdsverket och har en total budget om 25 Mkr. Av dessa står SLU för 3 Mkr.

Från institutionen medverkar Kevin Bishop, Johan Temnerud och Mattias Winterdahl.

Externa samarbetspartners är IVL Svenska Miljöinstitutet, SMHI och Lunds universitet.

Läs mer om projektet här!


Kontaktinformation
Sidansvarig: Kevin.Bishop@slu.se